Tento text není produktem cdlogo a České dráhy za něj nenesou odpovědnost.

Využití obchodních nabídek (slev) Českých drah

Tento přehled možností využití komerčních nabídek ČD si nečiní nároky na úplnost. Nemůže obsahovat kompletně všechny možnosti a varianty, v řadě případů je nutno možnost využití slev vypočítat individuálně. Případné dotazy zodpoví například autor tohoto textu. Na základě připomínek může být text doplněn nebo upřesněn.  Připomínky k tomuto textu lze psát rovněž sem.

Autor textu není pracovník ČD, nýbrž řádně platící cestující. 

České dráhy nabízejí cestujícím kromě základního jízdného značnou nabídku slev; téměř vždy lze nějakou slevu využít a nutnost placení základního jízdného v plné výši je téměř výjimkou. V tarifu je podrobně uveden přehled slev, ale posouzení výhodnosti jednotlivých nabídek se ponechává na cestujícím. Vzhledem k množství slev není vždy na první pohled zřejmé, která sleva je pro daný případ nejvhodnější; k lepší orientaci ve slevách slouží následující text.

Text se zabývá obchodními nabídkami ČD v pravidelné  vnitrostátní přepravě. Netýká se tedy sociálních slev (jako jsou např. ZTP), netýká se mezinárodního jízdného a netýká se soukromých dopravců (jako JHMD, Connex, Viamont, Railtrans, RegioJet nebo Leo Expres) a netýká se ani zvláštních vlaků, byť provozovaných ČD.
 


Od 11. 12. 2016 platí nový tarif a SPPO (na nových internetových stránkách ĆD nový tarif a SPPO).

  Přináší řadu drobných změn a některé významnější změny:
 • malé zdražení jednotlivého jízdného (na kratší vzdálenosti o 1 Kč)
 • změna slevy pro důchodce (zavedení aplikace IN_Důchodce)
 • letní sleva "Jízdenka na léto" se stává součástí tarifu, takže se již nebude muset vyhlašovat jednorázově v PTV
 • k prokázání věku dětí 10 – 15 let se nebude vystavovat papírový průkaz na slevu, ale In Karta bez aplikace (jen s EPIK), do 10. 12. 2016 vystavené papírové průkazy platí do doby na nich uvedené
 • skupinová sleva pro 6 a více osob již bude možná pouze přes objednávkový systém (vyhláška PTV 019/09/2015 bude zrušena)

Své stížnosti, dotazy a pochvaly na České dráhy můžete podat přes tento formulář.
 

Věkové skupiny cestujících

Podle tarifu platí odlišné podmínky pro jednotlivé věkové kategorie cestujících. Tarif rozlišuje následující věkové skupiny (viz článek 12 ):
 
 1. Děti do 15 let (-15)(přesná definice věkové skupiny v tarifu, článek 65 )
 2. Cestující ve věku 15-26 let (15-26)
 3. Dospělí cestující nad 26 let (26+)
 4. Důchodci do 70 let (důch.)(přesná definice věkové skupiny v tarifu, článek 205 )
 5. Důchodci nad 70 let (důch.70+)
 6. Skupiny cestujících (Skup.)
 7. Pro úplnost doplňujeme i možné použití tarifních nabídek i pro přepravu kol a psů
Výhodnost využití jednotlivých slev dále závisí na způsobu cestování - četnosti, pravidelnosti, délky cest a podobně.
Přes odkazy v následující tabulce se můžete dostat k textu, který se konkrétně týká vaší věkové kategorie a vašeho způsobu cestování.

způsob cestování     \     věková skupina
-15
15-26
26+
důch.
důch.70+
Skup.
kolo
pes
Obecně
X
X
X
X
X
X
X
Pravidelné dojíždění po stejné trase (do práce/školy)
X
X
X
-
-
-
-
Časté ježdění po různých trasách
X
X
X
-
-
-
-
Krátkodobé hojné cestování (prázdniny/dovolená)
X
X
X
-
-
-
-
Příležitostné cesty
X
X
X
-
-
-
-

Můžete se rovněž podívat na ceník jízdného. Rovněž si můžete spočítat jízdné pro konkrétní cestu pro zadanou vzdálenost a počet cestujících.
Jízdné vám může spočítat rovněž Cenový asistent na stránkách ČD. Rovněž se můžete podívat na aplikaci ČD Jízdenka.cz.

V jednotlivých textech jsou uvedeny odkazy na grafy, které souvisí s konkrétně popsaným způsobem cestování. Chcete-li vidět grafy všechny vcelku, můžete se na ně podívat tady, pozor má to dohromady 590 kB.


Přehled jednotlivých slev

V Tarifu platném od 11. 12. 2016   je rozlišeno „Obyčejné jízdné“ (dříve „Základní jízdné“, ještě dříve Obyčejné jízdné),  „Zvláštní jízdné“,  „Zlevněné jízdné“ a „Akviziční jízdné“ (dříve Akční jízdné, ještě dříve Akviziční jízdné). Obyčejné jízdné je obyčejné jízdné ve smyslu regulace cen dle výměru Ministerstva financí ČR. Zvláštní jízdné je snížené jízdné pro vyjmenované kategorie cestujících ve smyslu regulace cen dle výměru Ministerstva financí ČR. Zlevněné jízdné je snížené jízdné přiznávané podle podmínek vyhlášených tímto tarifem v rámci obchodních nabídek ČD. Akviziční jízdné je cena vypočtená odchylně od podmínek obyčejného, zvláštního nebo zlevněného jízdného. Akvizičční jízdné musí být řádně vyhlášeno jako akviziční sleva v PTV a zveřejněno ve stanicích vývěskami nebo na internetové adrese www.cd.cz.  

a) Charakteristika jednotlivých slev

 1. Zpáteční sleva
 2. Traťové jízdenky
 3. Zákaznické jízdné
 4. Neobsazeno
 5. IN Senior
 6. Síťové jízdenky
 7. Sleva pro skupiny
 8. Kilometrická banka
 9. Neobsazeno
 10. Časový doplatek do 1. třídy
 11. Vlak plus
 12. Včasná jízdenka - kontingentní jízdenka
 13. Slevy pro cesty do školy (žákovské slevy)
 14. Děti na výlet pendolínem
 15. Bonus za způsob nákupu
 16. Integrované dopravní systémy, jízdenky jiných dopravců
 

  

Důležité odkazy pro cestování vlakem:

Aktuální poloha vlaku
Babitron - Přehled zpoždění vlaků na síti ČD
Výluky tratí na stránkách cd.cz (řazeno dle čísel tratí)
e-mail management ČD - formulář pro podávání stížností a dotazů na ČD , nebo též zde.
 
Aktuální poloha vlaku přes mobilní telefon: Wapová adresa http://wap.vlak.cz/WAP/CDS.asp
Ceník jízdného přes mobilní telefon: Wapová adresa http://wap.venku.cz/jizdne


Klub přátel krušnohorské železnice Most - Dubí - Moldava
 
Některé další odkazy o dopravě najdete na adrese http://doprava.venku.cz,


 
   ATLAS.CZ   Centrum      


 

Počet přístupů od 11. 3. 2002:
[CNW:Counter]

 

Od 26. 10. 2004:

 

Co nového venku?