Ceníky jízdného ČD platné od 11. 12. 2016

Pro zobrazení zadejte, pro jaký rozsah kilometrických vzdáleností (od 1 do 600) požadujete tabulku, a zaškrtněte, které druhy jízdného požadujete.
(Připomínám, že je možno nastavit i dolní hranici rozsahu, i když tam je předvolená jednička)

Od km do km.

Obyčejné jízdné
Zákaznické jízdné IN 25
Zpáteční jízdné
Zpáteční zákaznické jízdní IN 25
Jízdné na Kilometrickou banku
Jízdné IN 50
Jízdné IN 50 zpáteční
Dětské jízdné
Dětské zákaznické jízdné
Dětské zpáteční jízdné
Dětské zpáteční zákaznické jízdné
Jízdné pro díte s kilometrickou bankou