Jak si vybrat slevu při krátkodobém vydatném cestování (na prázdninách)

(Rozhodování před "cestovní sezónou")

V době letních prázdnin, tedy od 1. července do 31. srpna, se dá použít „Jízdenka na léto“, informace o ní je  v Tiskové zprávě ČD ze dne 7.6. 2016, na stránkách ČD jsou též přesné podmínky.
Tato jízdenka platí  jako síťová jízdenka po dobu 7 nebo 14 po sobě následujících dnů, nejpozději však do 31.8.; platnost jízdenky s prvním dnem platnosti 19.8. a později se tedy zkracuje tak, že jízdenka platí jen do 31.8., přičemž se cena jízdenky nesnižuje.
„Jízdenka na léto“  má stejnou cenu pro děti i pro dospělé, a to 14denní verze  1190 Kč, pro držitele aplikace na  In-kartě nebo karty ISIC 990 Kč. a  7denní verze 790 Kč, pro držitele aplikace na  In-kartě nebo karty ISIC 690 Kč. V obou případech to znamená, že  pořídit si tuto jízdenku je levnější, než si ve 14 po sobě jdoucích dnech dvakrát koupit Celodenní jízdenku (dříve ČD Net).
Dítěti bez In-karty se tedy použití této jízdenky vyplatí například když během 14 dnů jede třikrát na vzdálenost 308 km a zpátky, nebo když denně jede na vzdálenost 121 km jedním směrem nebo 60 km a zpět.
Dítěti s In-kartou se použití této jízdenky vyplatí, když během 14 dnů jede třikrát na vzdálenost aspoň 342 km a zpět, nebo když denně  pojede aspoň 134 km jednosměrně nebo 68 km a zpět.
Sedmidenní verze Jízdenky na léto se dítěti bez In-karty vyplatí například když za 7 dní dvakrát cestuje na vzdálenost  306 km a zpátky, nebo když po dobu 7 dnů denně jede na vzdálenost 163 km jedním směrem nebo 83 km a zpět.
Dítěti s In-kartou se sedmidenní verze Jízdenky na léto vyplatí například tehdy, když když za 7 dní dvakrát cestuje na vzdálenost  357 km a zpátky, nebo když po dobu 7 dnů denně jede na vzdálenost 191 km jedním směrem nebo 98 km a zpět.

Pro jiné než letní prázdniny platí následující text, ten rovněž platí pro případy, kdy se „Jízdenka na léto“ z nějakých důvodů nevyplatí.
 Chcete-li za jeden týden projezdit republiku, pak se vám vyplatí Kilometrická banka v případě, budete-li jezdit v souvislých úsecích delších než 78 km a projezdíte za ten týden méně než 2500 km, případně absolvujete-li celkem 6 cest v délce nad 400 km.  

Ve dnech, kdy budete cestovat v rámci jednoho kraje, můžete použít jízdenku  Celodenní jízdenka (dříve ČD Net) region. Podle velikosti kraje to vyjde levněji než jednotlivé jízdenky, když v rámci daného kraje pojedete například aspoň třikrát na vzdálenost nejméně 60 až 80 km.
  Zde je nutno upozornit, že přerušení jízdy je dovoleno až po 100 km, takže bez síťové jízdenky, pokud budete někde chtít vystoupit a pokračovat dalším vlakem, musíte si koupit novou jízdenku.

Jestliže hodláte cestovat méně, tedy jestli vaše cesty budou do 80 km a celkem nacestujete méně než 9000 km za měsíc nebo méně než 2000 km za týden, pak se vám kilometrická banka ani síťová jízdenka nevyplatí.
Jestliže hodláte cestovat v následujících 3 letech najezdit více než 2800 km, pak se vám může vyplatit si koupit IN 25  (pokud ji dosud nemáte). Hodláte-li najet těch 2800 km během prázdnin, vyplatí se  si koupit IN 25  i kvůli těmto jedněm prázdninám.

Jezdíte-li na prázdninách opakovaně po stejné trase, i pak je většinou nejvhodnější zákaznické nebo zpáteční jízdné, protože dětské traťové jízdenky neexistují. Pouze při velmi častém projíždění stejné trasy se vyplatí si koupit traťovou jízdenku pro dospělé. Týdenní traťová jízdenka pro dospělé je levnější než dětské zpáteční jízdenky při více než 9 cestách za týden, tedy jezdí-li se po téže trase vícekrát denně. Měsíční traťová jízdenka pro dospělé stojí zhruba 28násobek ceny dětské zpáteční jízdenky, takže by se vyplatila, kdyby se jezdilo po téže trase skutečně denně a některý den i dvakrát.

Skupinové jízdné se v současné době pro děti nevyplatí, nikdy není levnější než zvláštní jízdné pro děti.

Při větším cestování v rámci jednoho dne se dají využít jednodenní síťové jízdenky, o jejich využití se můžete rozhodovat jednotlivě těsně před cestou.
 

A hlavně, jestli je vám 10 a více let,  si nezapomeňte vzít s sebou průkaz s fotografií a rodným číslem nebo datem narození, kterým prokážete svůj věk. Jinak budete po celou dobu pobytu na prázdninách zcela zbytečně platit jízdné jako dospělí.    
 

Zpět na úvodní text o využití slev