Přehled jednotlivých obchodních nabídek ČD


1. Zpáteční sleva

Při zakoupení zpátečního jízdného je poskytována sleva, která činí asi tak 5% z dvojnásobku jednosměrného jízdného.
Tato sleva je poskytována z obyčejného, zvláštního i zákaznického jízdného.
V případě, že někam jedete a budete se vracet ještě v době platnosti zpáteční jízdenky, je tedy levnější si koupit zpáteční jízdenku než dvě jednosměrné.
Zpáteční jízdenka není vhodná v případě, že se budete vracet později než následující den, nebo když se budete vracet jiným dopravním prostředkem než vlakem ČD (například autem, na kole, autobusem, vlakem jiného dopravce nebo pěšky), nebo když se vlakem budete vracet po jiné trati.
V případě, že se vracíte po stejné trati, ale z jiné vzdálenosti (ze vzdálenější nebo bližší stanice), pak je možno koupit buď zpáteční jízdenku na delší trasu, nebo jednosměrnou jízdenku zvlášť na cestu tam a zpět, nebo zpáteční jízdenku na kratší trasu a jednosměrnou jízdenku na úsek, který jedete jen jedním směrem. Která z těchto variant je nejlevnější, to si můžete spočítat tady.  

2. Traťové jízdenky

Traťové jízdenky opravňují v době své platnosti k libovolně opakovaným jízdám mezi stanicemi ČD uvedenými na jízdním dokladu. Prodávají se do tarifní vzdálenosti 120 km, a to pro 1. i pro 2. vozovou třídu. Jsou vhodné zejména pro opakované dojíždění. Prodávají se traťové jízdenky týdenní, měsíční a čtvrtletní.
Traťová jízdenka platí pro jízdy mezi stanicemi ČD, pro které byla zakoupena, i po jiné trati ČD v případě, že tato vzdálenost je kratší nebo stejná. To znamená, že tam, kde mezi dvěma stanicemi lze cestovat po více tratích, lze tyto různé tratě využívat s jednou traťovou jízdenkou - zakoupenou pro nejdelší z používaných tratí.
Traťové jízdenky se prodávají pouze pro dospělé, dětské traťové jízdenky neexistují (vyjma žákovských traťových jízdenek s velmi omezenými možnostmi použití), takže když dítě cestuje pravidelně po stejné trase jinam než do školy (například o prázdninách), může použít buď traťovou jízdenku pro dospělé (což by se vyplatilo až při cestě vícekrát denně), nebo se obejít s jinými slevami.

Základní cena traťových jízdenek je stanovena pro cestujícího bez In-karty. Cestující s kartou IN 25   může používat traťové jízdenky se slevou 25 %. , cestující se slevou IN 50   může používat traťové jízdenky se slevou 50 %.
 
Traťové jízdenky za základní cenu  jsou přenosné, takže si je můžete například půjčovat s kolegou, se kterým se střídáte v práci. Zákaznické traťové jízdenky pro cestujícího s In-kartou jsou zásadně nepřenosné , takže je nemůže použít nikdo jiný. 

Dětské traťové jízdenky neexistují (kromě žákovských s velmi omezeným použitím).

a) týdenní

Týdenní traťová jízdenka stojí přesně osminásobek obyčejného jednosměrného jízdného na stejnou tarifní vzdálenost.
Pro držitele karty IN 25  platí sleva 25% ze základní ceny traťové jízdenky, stejně jako pro jednotlivé jízdné. Takže i pro držitele karty IN 25  je cena zhruba osminásobkem jednosměrného zákaznického jízdného, ale ne úplně přesně, v důsledku zaokrouhlování na celé koruny. Pro držitele IN 50  je sleva pro jednotlivé jízdné i pro traťové jízdenky  50%,  takže cena traťové jízdenky je pro ně rovněž zhruba  osminásobkem ceny jednotlivého jízdného na stejnou vzdálenost.
Ve srovnání se zpátečním jízdným je cena týdenní traťové jízdenky zhruba 4,2 násobek, takže týdenní traťová jízdenka je levnější než pět zpátečních jízdenek, ale nevyplatí se při pouze čtyřech zpátečních cestách v týdnu.

b) měsíční

Měsíční traťová jízdenka stojí přesně 28násobek obyčejného jednosměrného jízdného a přesně 3,5násobek týdenní traťové jízdenky a cca 14,8násobek zpátečního jízdného na stejnou tarifní vzdálenost.  Takže je výhodná pro dojíždění v pracovní dny, ale už ne například pro dojíždění na dvanáctihodinové služby 15 dní v měsíci. Obdobné poměry platí opět i pro držitele karty IN 25, kteří mají na jednosměrné, zpáteční i traťové  jízdenky shodnou slevu 25%, a držitélé slevy IN 25  mají na tyto jízdenky shodnou slevu 50 %.
 

c) čtvrtletní

Čtvrtletní traťová jízdenka stojí přesně 74násobek obyčejného jednosměrného jízdného a cca 39násobek zpátečního jízdného.
To znamená, že tato jízdenka je pro dospělého cestujícího bez In Karty nebo s kartou IN 25  nebo IN 50  výhodnější než zpáteční jízdenka už při cestování na stejné trase v polovině dnů ve čtvrtletí.
Pro děti do 15 let neexistuje traťová jízdenka pro běžné cestování jinam než do školy. Čtvrtletní traťová jízdenka (pro dospělé) stojí přibližně 78násobek dětské zpáteční jízdenky, takže by se vyplatila při denním cestování po stejné trase jinam než do školy. Jenže letní prázdniny trvají jen 2 měsíce, takže taková možnost není moc realistická.


3. Zákaznické jízdné

Nárok na  přiznání zákaznického jízdného mají držitelé In Karty s aplikací IN 25  nebo IN 50 . Důchodci nad 70 let v jiných než osobních vlacích mohou prokázat nárok na zákaznické jízdné In-kartou s aplikací IN Senior.
Karta IN 25  umožňuje využívat slevu 25% ze základního jízdného, zvláštního jízdného pro děti, pro důchodce i pro držitele slevy ZTP, ze zpátečních jízdenek, z traťových jízdenek. In Karta neposkytuje slevu na KMB, na skupinové jízdné, a na jednodenní síťové a krajské jízdenky.
In Kartu s aplikací IN 25  lze koupit na 3 roky za 990 Kč. Což znamená, že její nákup se může vyplatit v případě, že za dobu její platnosti projezdíte na jednotlivých jízdenkách, traťových jízdenkách a síťových jízdenkách ČD Net více než 3960 Kč. To zhruba odpovídá tomu, když se na jednotlivých jízdenkách projezdí více než cca 2700 km. Pokud si kupujete traťovou jízdenku se základní cenou víc než 3960 Kč a nemáte In Kartu, pak se vyplatí si tu In Kartu koupit rovnou a pak tu jízdenku s tou 25% slevou. In Karta s aplikací IN 25 na 3 roky obsahuje rovněž slevu Rail Plus, která umožňuje použití levnějších jízdenek do zahraničí.
Pokud si nejste jisti, zda budete In Kartu využívat celé 3 roky, můžete si koupit kartu s aplikací IN 25  i na 1 rok. Karta s touto aplikací stojí 450 Kč. Vyplatí se vám v případě, že je vysoká pravděpodobnost, že budete jezdit vlakem jen jeden rok.
Kromě toho lze  pro krátkodobé použití koupit aplikaci IN 25 s platností 3 měsíce za 190 Kč. To lze využít, když budete jezdit krátkodobě, například v době prázdnin. Tato tříměsíční aplikace se vyplatí, když byste za ty tři měsíce projezdili víc než 760 Kč na obyčejné jízdné, tedy když projezdíte za ty tři měsíce víc než cca 500 km. Pokud ty 3 měsíce budete jezdit denně, pak se IN 25 s platností 3 měsíce  vyplatí  při cestách na jakoukoli vzdálenost od 1 km.
 

 Pro cestující ve věku od 15 do 26 let se aplikace IN 25  prodává za cenu 490 Kč na 3 roky. To znamená, že se vyplatí, pokud cestující v době její platnosti projezdí víc než 1960 Kč, což při jednotlivém jízdném znamená víc než cca 1400 km.
 Pro cestující ve věku do 15  let se aplikace IN 25  prodává za cenu 490 Kč na 3 roky. To znamená, že se vyplatí, pokud cestující v době její platnosti projezdí víc než 1960 Kč, což při jednotlivém dětském jízdném znamená víc než cca 2800 km

Aplikace IN 50  opravňuje držitele ke slevě ve výši 50 % z obyčejného jízdného a zpáteční slevy  a ke slevě  50% z ceny traťových jízdenek. Lze ji zakoupit na rok nebo tři roky, při nákupu na 3 roky  včetně slevy Rail Plus, cena na 1 rok je 2990 Kč, pro cestující od 15 do 26 let 1490 Kč. Dalo by se říct, že pro cestující do 26 let do jisté míry nahrazuje před několika lety zrušený Junior pas.
Pro cestujícího nad 26 let se vyplatí si místo IN 25  koupit IN 50  v případě, že se dá očekávat, že v průběhu jednoho roku byste na dosavadním jednotlivém zákaznickém jízdném (ne na  jednodenních jízdenkách a podobně) utratili více než 7500 Kč.
Tedy kdybyste projezdili za rok více než cca 7000 až 8000 km. Například kdybyste dojížděli každý víkend na vzdálenost větší než 67 až 71 km a zpět, nebo kdybyste každý měsíc jezdili na vzdálenost cca 314 km a více a zpět.
Pro cestující do 26 let se IN 50  za cenu 1490 Kč na rok vyplatí, když během roku na zákaznickém jízdném utratí více než cca 3700 Kč.
Tedy například když se na každý víkend dojíždí na vzdálenost větší než 30 až 35 km a zpět.

 

4. Neobsazeno

 


5. IN Senior

Aplikace IN Senior je určena pro cestující starší než 70 let, stojí  1490 Kč za rok a umožňuje využívat 2.třídu osobních a spěšných vlaků ČD bez zakupování jízdenek. Dále umožňuje cestovat rychlíky a vlaky vyšší kvality za 50% obyčejného jízdného, a to v 1. i 2. třídě.. Rovněž umožňuje kupovat traťové jízdenky   se slevou 50%.
Je tedy výhodná v případě, že senior najezdí za rok v osobních a spěšných vlacích víc, než kolik by stálo 1490 Kč za slevu pro důchodce, tedy asi tak 1400 km.
V případě, že jezdí pouze rychlíky a první třídou,může použít slevu IN 50 %.


6. Síťové jízdenky

V nabídce jsou celodenní jízdenky (dříve síťové jízdenky ČD Net), a to jednodenní, dále celodenní jízdenky region pro jednotlivé kraje (dříve ČD Net region), dále síťové jízdenky IN 100, a to roční a na 3 roky, které mají formu aplikace na In Kartě. A dále existuje několik druhů jednodenních jízdenek, jejichž cena nezávisí na vlastnictví In-karty.

Síťové jízdenky Celodenní jízdenka (dříve ČD Net) a IN 100  mají následující ceny:

Celodenní jízdenka
IN 100 
2.třída 1.třída
Jednodenní 579 - -
Týdenní - - -
Měsíční - - -
Čtvrtletní - - -
Roční - - 19990a) síťové jízdenky IN 100 

Síťové jízdenky IN 100  jsou nepřenosné, takže je může využívat výhradně jeden uživatel, a když nemůže (například pro nemoc), jízdenka musí zahálet.
Síťová jízdenka IN 100  platí ve druhé třídě a proti  Celodenní jízdence (dříve ČD Net) platí také na lanovce na Ještěd a opravňuje i k bezplatné přepravě jednoho spoluzavazadla NEBO jednoho psa.  

Roční jízdenka IN 100  stojí 19 990 Kč. Tato jízdenka se vám vyplatí v případě, že najezdíte po celý rok denně aspoň 64 km (nebo 30 km tam a zpátky), nebo obden 133 km, nebo ve volných dnech víc než 240 km. Budete-li však jezdit denně se spoluzavazadlem, například jízdním kolem, vyplatí se vám IN 100  už při najetí více než 24 km denně, je-li to s přestupem nebo cesta tam a zpět, pak se vám při denním ježdění vyplatí na jakoukoli vzdálenost od 1 km.
Všeobecně je síťová jízdenka vhodná pro ježdění po různých tratích. Avšak i když jezdíte po stále stejné trati, tak při tarifní vzdálenosti 80 a více km vyjde roční IN 100  levněji než čtyři čtvrtletní traťové jízdenky (s kartou IN 50 )

 

b) jednodenní síťové a krajské jízdenky

Jednodenní síťové jízdenky platí v kalendářní den od 00 do 24 hodin. Jejich cena a použití nezávisí na vlastnictví In-Karty. Umožňují v době své platnosti opakované ježdění ve vymezených vlacích, příp. ve vymezené oblasti. Dají se tedy využít při různém popojíždění, ale mohou být výhodnější i při cestě tam a zpět než zpáteční jízdenka nebo i při jednosměrné cestě mohou být levnější než běžná jednosměrná jízdenka.

Skupinová víkendová jízdenka (dříve SONE+ )
Skupinová víkendová jízdenka (dříve SONE+) je jednodenní víkendová síťová jízdenka. Platí pro maximálně 5 osob, z nichž maximálně 2 mohou být starší než 15 let. Platí jeden den , buď v sobotu, nebo v neděli, nebo ve státem uznaný svátek. Platí pouze ve vozech druhé třídy. Poslední sobotu v září může příslušnou jízdenku SONE+ ve vlacích ČD použít maximálně 5 spolucestujících bez ohledu na věk.
Celosíťová varianta skupinové víkendové jízdenky (dřícve SONE+) stojí 679 Kč, krajské varianty podle velikosti kraje stojí od 229 do 319 Kč. Kromě toho existují i varianty platné také pro MHD některých měst, ty zde neuvádíme a najdete je v Tarifu.
Tyto jízdenky jako síťové platí pro libovolné ježdění v rámci své platnosti, ale někdy jsou i levnější než zpáteční nebo i jednosměrné jízdné.

Jednotlivé varianty skupinové víkendové jízdenky (dříve SONE+) mají následující ceny:
Skupinová víkendová jízdenka celosíťová                              679,-
Skupinová víkendová jízdenka region Středočeský                 319,-
Skupinová víkendová jízdenka region Ústecký                       279,-
Skupinová víkendová jízdenka region Jihomoravský               279,-
Skupinová víkendová jízdenka region Moravskoslezský         279,-
Skupinová víkendová jízdenka region Jihočeský                     259,-
Skupinová víkendová jízdenka region Plzeňský                      259,-
Skupinová víkendová jízdenka region Pardubický                  269,-
Skupinová víkendová jízdenka region Královehradecký         259,-
Skupinová víkendová jízdenka region Olomoucký                 269,-
Skupinová víkendová jízdenka region Karlovarský                229,-
Skupinová víkendová jízdenka region Liberecký                    229,-
Skupinová víkendová jízdenka region Vysočina                     229,-
Skupinová víkendová jízdenka region Zlínský                        229,-Celodenní jízdenka (dříve ČD Net )
Jednodenní síťová jízdenka Celodenní jízdenka (dříve ČD Net)  stojí 550 Kč. To znamená, že je levnější než základní jízdné na vzdálenost nad 408 km, a než zákaznické jízdné IN 25 na vzdálenost nad 547 km.  
Cestující bez In-karty tedy tuto jízdenku může použít například při jedné cestě dlouhé aspoň 408 km, cestující s IN 25 od 547 km.
Při cestě tam a zpět se tato jízdenka vyplatí zákazníkovi bez In-karty na vzdálenost větší než 212 km, pro cestujícího s IN 25 % na vzdálenost 285 a více km a pro cestujícího s IN 50  na vzdálenost 430 a více km, ale pozor, jen když se vrátíte do 24:00 téhož dne. 
Celodenní jízdenka (dříve ČD Net) region   je jednodenní jízdenka, která platí pro všechny vlaky v omezených oblastech, které o něco přesahují hranice jednotlivých krajů. Přesné vymezení územní platnosti jednotlivých verzí jízdenky  REGIONet je v tarifu, článek 253.

 Jednodenní krajské jízdenky ČD Net region mají následující ceny:
 
ČD Net celosíťový                         579,-
ČD Net region Středočeský            239,- 
ČD Net region Ústecký                  209,- 
ČD Net region Jihomoravský          209,- 
ČD Net region Moravskoslezský    209,- 
ČD Net region Jihočeský                179,- 
ČD Net region Plzeňský                 179,- 
ČD Net region Pardubický             189,- 
ČD Net region Královehradecký    179,- 
ČD Net region Olomoucký            189,- 
ČD Net region Karlovarský           159,- 
ČD Net region Liberecký               159,- 
ČD Net region Vysočina                159,- 
ČD Net region Zlínský                   159,- 
 

7. Sleva pro skupiny

Sleva pro skupiny je určena pro libovolnou skupinu alespoň 2 cestujících jakéhokoli věku ve 2.vozové třídě. Cena jízdenky je pro všechny cestující nezávislá na věku, takže rovněž odpadá zjišťování věku jednotlivých cestujících a manipulace s průkazkami. 

Při počtu 2 až  5 cestujících se o tuto slevu se nemusí žádat předem. 
Při počtu 6 a více cestujících se sleva přizná za předpokladu objednání přepravy prostřednictvím formuláře na www.cd.cz nebo u pokladní přepážky či na kontaktním centru na telefonu 840 112 113 nejpozději 3 dny před dnem odjezdu. Po schválení objednávky je nutno na základě přiděleného transakčního kódu zakoupit jízdenky u kterékoliv pokladní přepážky nebo na eShop ČD nejpozději 48 hodin před odjezdem vlaku. Jinak objednávka propadá.
Skupiny 6 a více cestujících obdrží k jízdnému v rámci své objednávky bezplatnou místenku (vyjma místenek SC) nebo vyhrazení míst do zvoleného vlaku. To však platí jen pro jízdu delší než 15 km. 

Pokud při cestování ve skupině větší než 5 lidí nemáte možnost si objednat přepravu v dostatečném předstihu, je možno si koupit skupinovou slevu pro jednotlivé skupinky po 5 cestujících, což bude o něco dražší (podle množství cestujících cca o 18% až 28% ), ale v takovém případě není nárok na již zmíněnou bezplatnou rezervaci nebo vyhrazení míst.


První cestující platí plné základní jízdné, druhý cestující má slevu 25% ze základního jízdného, každý další cestující platí 50% obyčejného jízdného (přičemž vypočtené ceny se zaokrouhlují za každého cestujícího na celé koruny k nejbližší hodnotě matematicky).

Při zpáteční cestě platí stejný způsob výpočtu ze zpátečního jízdného .

Z toho vyplývá následující:

Skupinová sleva je výhodná pouze pro dospělé. Jízdné i pro 3. až 99. cestujícího je na stejné úrovni jako dětské jízdné bez In Karty, na některé vzdálenosti dokonce o korunu dražší, a pokud má dítě kartu IN 25 %, je pro něj jednotlivé dětské jízdné již citelně levnější než skupinové.
Pro dva dospělé je skupinová sleva výhodná, pokud ani  jeden z nich nemá In-kartu. Má-li jeden IN 25  a jeden  nemá In-kartu, je pro ně skupinové jízdné za stejnou cenu jako základní a zákaznické jízdné.  Mají-li oba kartu IN 25 %, je pro ně skupinová jízdenka dražší než zákaznické jízdné.
Pro tři  dospělé cestující je skupinová sleva výhodnější než jednotlivé jízdné, pokud aspoň jeden nemá slevu IN 25. Májí-li všichni tři slevu IN 25, je pro ně skupinová sleva přibližně za stejnou cenu jako jednotlivé zíákaznické jízdné.
Pro čtyři a více dospělých cestujících je skupinová sleva levnější než jednotlivé jízdné, i když všichni mají IN 25.
Pro držitele slevy  IN 50  je jednotlivé jízdné IN 50  za stejnou cenu, jako jízdné 3. až 99. účastníka skupinové slevy. Je tedy cenově jedno, zda pojede na   IN 50,  nebo se připojí k již existující skupině. Se skupinovým jízdným má tu výhodu, že nemusí  při kontrole ukazovat In Kartu, a v případě objednaného skupinového jízdného pro 6 a více lidí mají nárok na rezervaci místa. Pro samotné cestující s kartou  IN 50, bez dalších dospělých cestujících bez IN 50, by však užití skupinové slevy bylo nevýhodné.
Pro dva cestující, z nichž jeden je dospělý s kartou IN 25  a druhý je dítě nebo cestující se slevou IN 50, se skupinová sleva nevyplatí.
Pro dva cestující, z nichž jeden je cestující bez In Karty a druhý má kartu IN 50, je skupinové jízdné méně výhodné než jednotlivě koupené jízdné.
Pro dva cestující, z nichž jeden je cestující bez In Karty a druhý je dítě, je lepší jet na základní + zvláštní jízdné (jednotlivé), než na skupinovou slevu.

Cena skupinového jízdného v přepočtu na osobu pro různě velké skupiny je na obr. 9.
Porovnání ceny skupinového jízdného při objednání předem (při velikosti skupiny nad 6 osob) a bez objednání (při zakoupení skupinového jízdného pro jednotlivé skupiny o 5 lidech) je na obr. 13.

8. Kilometrická banka

Kilometrická banka je určena zejména pro cesty na delší vzdálenosti, pro jednoho až tři cestující. Jde o sešitek, který stojí 2200 Kč a obsahuje 2000 km. Před každou cestou si cestující vyplní trasu a pracovník ČD mu odepíše počet ujetých kilometrů, přičemž minimálně se odepisuje vzdálenost 100 km a maximálně 400 km na každého dospělého cestujícího. Za dítě se odepisuje polovina, při použití 1. vozové třídy se odepisuje o polovinu víc. To znamená, že při vzdálenosti 100 až 400 km vyjde cesta ve 2. třídě na 1,10 Kč/km, při vzdálenosti do 100 km přijde cesta na 110,00 Kč a při vzdálenosti nad 400 km vyjde celá cesta na 440 Kč. Teoreticky lze použít KMB na jakoukoli vzdálenost, třeba i 1 km, ale při vzdálenosti do 435 km je to méně výhodné než jet na zákaznické jízdné a do 75 km je to méně výhodné než na obyčejné jízdné.  KMB platí půl roku ; pokud do té doby nevyčerpáte všechny kilometry, zbytek propadne.
 
Kilometrická banka vyjde levněji než zákaznické  jízdné při cestách na vzdálenosti 437 a více tarifních km. Při  vzdálenostech do 435 km   je zákaznické jízdné levnější.  
Kilometrická banka vyjde levněji než obyčejné jízdné při cestách na vzdálenosti 77 a více tarifních km. Při  vzdálenostech do 75 km   je obyčejné jízdné levnější.  

Při cestě tam a zpět je pro cestujícího bez In-karty levnější KMB než zpáteční jízdné na vzdálenost 82 a více km, pro cestujícího s kartou IN 25   460 a více km.
Pro cestujícího s kartou IN 25  je tedy do vzdálenosti 459 km levnější zpáteční jízdné než použití KMB.

Při použití první třídy se v KMB odepisuje 1,3násobek ujetého počtu kilometrů.
 

Zakoupení KMB může být výhodné tehdy, když je předpoklad, že za půl roku těch 2000 km projezdíte.  Při méně častých cestách může být výhodné si KMB od někoho půjčit (a zaplatit mu projeté kilometry).

 

9. Neobsazeno


  10. Časový doplatek do 1. třídy

Pro častější cestování první vozovou třídou se vyplatí si zakoupit časový doplatek do 1. třídy (síťový).
Držitel hotové In-karty/Rail plus s kteroukoliv platnou aplikací si může dokoupit k jakémukoliv jízdnímu dokladu pro 2. vozovou třídu časový doplatek do 1. vozové třídy jako elektronickou aplikaci,  která bude nahrána do čipu na jeho In-kartě/Rail plus.
Týdenní síťový doplatek do 1. třídy stojí 250 Kč, měsíční 790 Kč, čtvrtletní 1990 Kč a roční 4990 Kč. S tímto síťovým doplatkem je možno cestovat 1. třídou i s takovými jízdenkami, u kterých je uvedeno, že platí jen ve 2.třídě.
Takže kdo jezdí na zákaznické jízdné a chce se týden vozit v první třídě, pro toho tento doplatek k zákaznickému jízdnému 2. třídy bude levnější než zákaznické jízdné 1. třídy už v případě, že za ten týden projede v první třídě víc než cca 520 km, tedy například 4 cesty po 125 km (dvakrát 125 km tam a zpět), nebo denně víc než cca 68 km.
Kdo chce jezdit první třídou celý rok a jezdí na zákaznické jízdné, pro toho je roční síťový doplatek do 1.třídy levnější, když v první třídě najezdí tolik, že v 2. třídě by utratil víc než 9980 Kč (a tedy v první víc než 14970 Kč), tedy když za rok najezdí víc než cca 9700 km (stačí například 21 km denně, 48 km obden, nebo 187 km jednou týdně).
U jiných druhů jízdného, zejména těch, co jinak platí jen ve druhé třídě, je úspora ještě výraznější.
Jízdenka IN 100 % dříve platila i pro 1. třídu. Nyní tato jízdenka za 19990 Kč ročně platí jen pro 2. třídu, ale s časovým doplatkem za 4990 Kč ročně platí i pro 1. třídu za celkových 24980 Kč.


11. Vlak Plus

Sleva VLAK+ je poskytována na akce vyhlášené v dostatečném předstihu PTV a trvale cestujícím do stanic Praha letiště/Airport a Mošnov, Ostrava Airport, kteří pokračují v cestě letecky a zpět z letiště do původní nástupní stanice.
Sleva VLAK+ je ve výši 25 % ze zpáteční slevy dle ceníku 2D tarifu TR 10 s výjimkou žákovského jízdného a zvláštního jízdného pro rodiče dojíždějící za dětmi do ústavu. U nabídek vyhlášených v PTV může být sleva ze zpáteční jízdenky až 50 %.

Jízdenka se slevou VLAK+ na vyhlášené akce má platnost i podmínky použití jako zpáteční jízdenka dle SPPO, pokud není vyhláškou v PTV stanoveno jinak.

Jako trvalá akce s celoroční platností je vyhlášena sleva VLAK+ Letiště Praha, podmínky jsou popsány v tarifu v čl. 243.

Vzhledem k jednoúčelovosti a jednorázovému charakteru této slevy se jí v dalším textu již nebudeme zabývat. O konkrétních akcích, ke kterým je tato sleva vyhlášena, se lze dovědět na internetu ČD nebo na nádražích.
 

12. Včasná Jízdenka

Jízdenky, které jsou určeny pro cenově výhodné cestování mezi 114 vybranými městy České republiky. Cestovat je možné vždy do nebo z krajského města a také mezi krajskými městy navzájem, přičemž vzdálenost mezi těmito sídly musí činit alespoň 51 km. Jízdenky nejsou vázány na konkrétní vlaky.

Jízdenky jsou určeny jak pro zákazníky s In Kartou, tak pro cestující bez karty. Pro obě kategorie cestujících jsou tři cenové úrovně, podle toho, s jakým předstihem se jízdenka kupuje. Celkem tedy pro každou relaci je 6 různých cen.  Jízdenky jsou takzvaně kontingentní, to znamená, že pro každou cenovou úroveň je jich k dispozici jen omezený počet, přičemž tento počet je tajný. Cestující tedy nikdy neví předem, zda a v jaké cenové úrovni tuto jízdenku sežene.
 

13. Slevy pro cesty do školy (žákovské slevy)

Výhradně pro dojíždění do školy jsou určeny slevy pro žáky - žákovské jízdné (jednotlivé) a žákovské traťové jízdenky.
Slevy pro žáky jsou ve dvou variantách, a to pro žáky pod 15 let a pro žáky od 15 pod 26 let.

Nárok na žákovské jízdné se prokazuje Žákovským průkazem, jehož pořízení a ověření u ČD stojí 52 Kč. (Žákovský průkaz si lze opatřit a nechat potvrdit i u jiných dopravců, z nichž někteří mají odlišné ceny). Na průkaz škola potvrdí místo bydliště a místo školy a také, zda žák dojíždí denně a případně zda je vyučování jen v některých dnech v týdnu.

Žákovské slevy lze použít pouze pro cesty mezi místem školy a místem bydliště. Toto jízdné taky nelze použít od 1.7. do 31.8.
Jednotlivé žákovské jízdné v případě denního dojíždění lze použít pouze v pracovních dnech. Žákovské traťové jízdenky platí i v sobotu a v neděli. V případě, že škola na průkaz potvrdí, že vyučování je jen některé dny v týdnu, pak lze žákovské jízdné použít pouze v uvedených dnech. Jezdí-li žák například na praxi jinam než do místa školy, může si na tyto cesty nechat ve škole potvrdit druhý Žákovský průkaz.

Jednotlivé žákovské jízdné pro děti do 15 let je zhruba za stejnou cenu jako  dětské zákaznické jízdné, při malých vzdálenostech to vlivem zaokrouhlování na celé koruny je kolem 0 až 15%. 
Jednotlivé žákovské jízdné pro studenty od 15 do 26 let je do 240 km zhruba o 20% vyšší než jízdné na  IN 50.  

Pro držitele slevy IN 25   je z tohoto žákovského jízdného poskytována sleva 25 %, ovšem jen na trasách a za podmínek, kde platí žákovská sleva.

Týdenní traťová žákovská jízdenka stojí přesně osminásobek jednotlivého žákovského jízdného, a zhruba 4,2 násobek zpátečního jízdného, takže se vyplatí v týdnu, kdy žák jede všech pět pracovních do školy vlakem oběma směry. Platí i v sobotu a v neděli. Dále se prodávají měsíční a čtvrtletní žákovské jízdenky. I pro traťové žákovské jízdenky platí v trase jejich platnosti sleva 25% pro držitele slevy IN 25. 

 Při denním dojíždění žáků od 15 do 26 let na vzdálenost 99 a více km je levnější než 40 týdenních žákovských jízdenek se slevou IN 25  roční síťová jízdenka IN 100. I při nižších vzdálenostech dojíždění  se však jízdenka IN 100 vyplatí, když student kromě cest do školy jezdí i jinam než do školy a o prázdninách.

Jak již bylo řečeno, žákovské jízdné je určeno výhradně pro cesty do školy. Jednotlivé žákovské jízdné pro denní dojíždění nelze použít o víkendu. Jednotlivé žákovské jízdné ani žákovské traťové jízdenky nelze použít na cestu jinam než mezi bydlištěm a školou. A jednotlivé žákovské jízdné ani žákovské traťové jízdenky nelze použít od 1.7. do 31.8., takže jestli na vysoké škole  zkouškové období zasahuje až do července, tak na poslední zkoušky po 1.7. nemůžete žákovské jízdné použít a musíte si koupit jiné jízdenky. 

14. Děti na výlet Pendolínem

 Tato nabídka je očividně určena ne k tomu, aby se organizované školní výlety dostaly z místa na místo, ale k tomu, aby se povozily Pendolínem.
Protože je to sleva ve 2. vozové třídě pro společnou jízdu minimálně 10, maximálně 30 spolucestujících z kterékoliv železniční stanice, kde staví vlaky ČD, do všech stanic, kde staví vlaky SC Pendolino a zpět. Jízdenka smí být vystavena pouze do a ze stanic, kde staví vlaky SC Pendolino za podmínky, že tato stanice bude cílovou stanicí pro cestu TAM a výchozí stanicí pro cestu ZPĚT. Nárok na slevu se prokazuje (i v případném návazném vlaku) místenkami SC vydanými pro zvolený vlak SC Pendolino; transakční čísla rezervačních dokladŧ musí být uvedena na jízdním dokladu. Slevu lze využít, pouze pokud je část cesty do cílové stanice a zpět do nástupní nebo přestupní stanice realizována vlakem SC Pendolino. V úseku jízdy vlaku SC Pendolino tato sleva neplatí v žádném jiném vlaku ČD a cestující v takovém vlaku doplatí za příslušný úsek do jízdného, na které prokáže nárok.
Podrobnější informace jsou v Tarifu TR 10 v článcích 225 až 229.

15. Bonus za způsob nákupu

 Od roku 2015 je v platnosti Věrnostní program ČD Body. V rámci tohoto programu jsou cestujícím, kteří se do tohoto programu zaregistrují, připisovány body za nákupy jízdenek v eShopu ČD. Za každých celých 10 Kč zaplacené ceny se přičítá jeden bod, a to za každou jízdenku zvlášť. Za jednu jízdenku v ceně 19 Kč se tedy připisuje 1 bod, za 2 jízdenky po 19 korunách se připisují 23 body, ze jednu jízdenku v ceně 38 Kč se připisují 3 body.
Nasbírané body je možno uplatnit způsobem, který je popsaný na uvedené internetové stránce ČD. Platnost každého bodu je 2 roky, po této době jsou nevyužité body smazány.

V současné době neexistuje žádný další bonus, například za bezhotovostní nebo samoobslužný nákup. Za jízdenku tedy zaplatíte stejnou částku, když ji koupíte v pokladně za hotovost, nebo na Elektronickou peněženku, nebo v automatu na jízdenky. Jediný bonus za způsob nákupu jsou ty body za nákup v eShopu.

Pro ty, kteří chtějí platit elektronickou peněženkou, je tady jedna dobrá zpráva:   Chcete-li platit elektronickou peněženkou, již nejste povinni si brát do vlaku dostatečné množství drobných, jako byste žádnou  EP neměli. V článku 69 SPPO se totiž mimo jiné uvádí:
„Pokud nemohl cestující provést pro poruchu zařízení u pokladní přepážky ani ve vlaku platbu prostřednictvím EPIK, vystaví mu pověřený zaměstnanec ČD potvrzení s uvedením jízdného (rozdílem jízdného), na které sdělí nárok, včetně přirážky k jízdnému ve výši 1000 Kč; cestující jízdné, nebo rozdíl jízdného, na místě neplatí. Ve lhůtě do 14 dnů ode dne předmětné jízdy má cestující povinnost se dostavit k pokladní přepážce, kde uhradí vypočtené jízdné, přičemž přirážka k jízdnému bude zrušena nebo změněna na manipulační přirážku dle SPPO.“

 


16. Integrované dopravní systémy, jízdenky jiných dopravců

V  některých oblastech lze cestovat vlakem s jinými jízdenkami než jízdenkami ČD. Je to zejména v okolí některých velkých měst, kde existuje integrovaný dopravní systém (IDS), v jehož oblasti lze cestovat vlakem i na jízdenky příslušného IDS a podle jeho tarifu. Tarif IDS je většinou výhodný hlavně pro ty, kdo v oblasti jeho působnosti bydlí či tráví dovolenou, a nikoli pro projíždějící nebo pro ty, kdo tam jedou jen občas; proto zde přesné podmínky nebudeme rozebírat a doporučujeme se v případě zájmu seznámit s podmínkami příslušného IDS. Přehled oblastí, kde působí IDS, je na stránkách ČD.


Další oblastí, kde existuje jízdenka společná i pro jiné dopravce, je Liberecko, kde lze zakoupit a používat jednodenní jízdenku EURO-NISA-TICKET (původně Libnet+) za 160 Kč, která platí nejen v osobních a spěšných vlacích na vyjmenovaných tratích Liberecka, ale i v přilehlé části sousedního Německa a Polska. Podrobnější podmínky lze opět získat buď na místě, nebo na internetových stránkách ČD.

V okolí Drážďan a v Ústeckém kraji lze využít jízdenku REGIONet Labe - Elbe za 250 Kč, pro 2-5 osob 550 Kč, podrobnější informace na stránkách ČD

V okolí Chebu lze zakoupit jízdenku EgroNet. Tato jednodenní jízdenka je v prodeji za cenu pro jednotlivce 150 Kč, na dvě tyto jízdenky může jet skupina max. 2 dospělých a max. 4 dětí od 6 do 15 let, platí na vybraných vlakových tratích a ve vybraných autobusových spojích v okolí Chebu a přilehlé části Německa. Podrobnější podmínky lze opět získat buď na místě, nebo na internetových stránkách ČD. O cenových podmínkách Egronetu se lze (i česky) dočíst rovněž na stránkách   www.egronet.de.  Zpět na úvodní text o využití slev