Praktické možnosti využití obchodních nabídek ČD, zejména skupinové slevy pro věkově různorodé skupiny cestujících


V předcházejících kapitolách se psalo o možnosti využití slev pro jednotlivé cestující jednotlivých věkových kategorií. Ale jak je to v případě, kdy společně cestuje více cestujících různého věku?
V některých případech je nejvýhodnější sleva pro skupiny. O tom, jakým způsobem ji lze využít nebo naopak v kterých případech je výhodnější ji nevyužít, blíže v následujícím textu.
 
Úvod
Jednosměrná cesta - věkově smíšené skupiny
Cesta tam a zpět (s návratem nejpozději druhý den) - věkově smíšené skupiny
Víkendové cesty věkově smíšených skupin (rodinné výlety, cesty dětských oddílů s vedoucími)
Porovnání KMB a skupinové slevy - skupiny dospělých
Sleva pro skupiny je přiznána již skupině od 2 cestujících . Proto při cestování větší skupiny lze téměř vždy zahrnout do skupiny právě ty cestující, pro které je tato sleva výhodná.
Cena skupinové jízdenky pro skupiny 2 a více cestujících je počítána tak, že první cestující zaplatí obyčejné jízdné, druhý cestující zaplatí obyčejné jízdné snížené o 25 %, tedy 75 % obyčejného jízdného, tedy zákaznické jízdné IN 25 % (jinými slovy, první dva cestující  zaplatí 87,5% obyčejného jízdného, tedy o něco víc než zákaznické jízdné), a třetí až třicátý cestující zaplatí jízdné se slevou 50% základního jízdného, tedy tolik, kolik jinak platí držitel slevy IN 50.
Jízdné, které zaplatí třetí a další člen skupiny, je na některé vzdálenosti stejné jako zvláštní jízdné pro děti, ale na některé vzdálenosti je o korunu dražší.
Při cestě tam a zpět se zpáteční skupinové jízdné počítá ze zpátečního jízdného. 
Při počtu více než 5 osob je nutno skupinovou jízdenku objednat nejpozději 3 dny před dnem odjezdu. V takovém případě získá skupina bezplatné místenky nebo vyhrazená místa. 
Není-li možno objednat skupinovou jízdenku 3 dny předem, je nutno rozdělit skupinu na jednotlivé skupinky po maximálně 5 cestujících. V takovém případě samozřejmě vyjde jízdné dráž. Vztah mezi cenou skupinové jízdenky vcelku (po objednání) a cenou jednotlivých skupinových jízdenek po maximálně 5 cestujících je na obrázku 13 (v procentech ceny obyčejného jízdného).

Z uvedeného vyplývá následující:
Skupinová sleva nemá smysl pro cestující do 15 let (s výjimkou těch, kteří si zapomněli průkaz o věku a tak jsou pro Tarif dospělí).
Skupinová sleva je zbytečná pro držitele slevy  IN 50. Jsou-li řazeni ve skupině jako 3. a další,  má pro ně význam jen v tom, že při kontrole nemusí vytahovat kartu.
Skupinová sleva samozřejmě nemá smysl pro cestující se slevou IN Senior.

Skupinová sleva tedy má smysl pouze pro dospělé cestující bez nároku na zvláštní jízdné a  bez slevy  IN 50  nebo IN Senior.
Skupinová sleva má význam pro nejméně dvoučlennou skupinu dospělých cestujících, z nichž ani jeden nemá In-Kartu, nebo pro aspoň tříčlennou skupinu, kde maximálně dva mají IN 25 %.

Je nutno připomenout, že při cestě v pátek tam a v neděli zpět nelze použít zpáteční jízdenku.

Pro děti bez In Karty je při jednosměrné cestě do 75 km levnější zvláštní jízdné pro děti, od 78 km kilometrická banka. Při zpáteční cestě je do 80 km levnější dětské zpáteční jízdné, od 82 km kilometrická banka.
Pro děti s kartou IN 25 % je do 434 km levnější dětské zákaznické jízdné, od 437 km kilometrická banka. Při zpáteční cestě je  až do 458 km levnější dětské zpáteční zákaznické jízdné, od 460 km kilometrická banka.

U skupiny dvou dospělých osob se skupinové jízdné vyplatí, když ani jeden z nich nemá In Kartu. Při vzdálenostech od 88 km  je pro ně levnější KMB. Pro skupinu jednoho dospělého bez In Karty a jedno dítě se skupinová sleva nevyplatí. U dvoučlenné skupiny jednoho dospělého bez In Karty a jeden držitel karty IN 50  je obyčejné jízdné + jízdné IN 50  levnější než skupinová sleva.

Pro skupinu čtyř a více dospělých osob bez IN 50  je skupinové jízdné vždy levnější než jednotlivé jízdné. Kdy je levnější kilometrická banka, je uvedeno v tabulce na konci stránky.  Jak tedy prakticky postupovat při cestě s větší skupinou (např. školním výletem):
Jednosměrná cesta (nebo návrat později než druhý den - například odjezd pátek, návrat neděle, nebo návrat jinou cestou):
Skupinovou slevu použít, jsou-li ve skupině aspoň tři dospělí, nebo aspoň dva dospělí, z nichž aspoň jeden nemá In Kartu.
Do skupinového jízdného zahrnout všechny dospělé ,  kteří nemají slevu  IN 50. Případně i ty s kartou IN 50, to je jedno. A děti nad 10 let, které nemají průkaz o věku. 
Vychází-li počet cestujících na skupinovou jízdenku na 6 a více, je nutno tuto jízdenku objednat nejméně 3 dny předem.

Při vzdálenosti do 75 km pro děti koupit dětské jízdné, na které mají nárok (zvláštní nebo zákaznické).
Při vzdálenosti 74 až 434 km pro děti s kartou IN 25  koupit zákaznické jízdné, ostatní děti na KMB.
Při vzdálenosti 437 a více km je nejlevnější nechat všechny děti jet na KMB (na jednu KMB může jet až 6 dětí).

Při cestě  v sobotu nebo v neděli   je levnější při vzdálenosti od 189 km  nechat každých 5 dětí bez In Karty jet na Skupinovou víkendovou jízdenku (dříve SONE+). Při cestě na 254 a více km už se to vyplatí pro všechny děti, i ty s kartou IN 25. Koná-li se cesta v rámci jednoho nebo maximálně dvou krajů, lze využít příslušnou krajskou Skupinovou víkendovou jízdenku (dříve SONE+) i na kratší vzdálenost. Případně použít kombinaci krajské Skupinová víkendové jízdenky (dříve SONE+) a dětského jízdného v úseku mimo území platnost  dotyčné krajské Skupinová víkendové jízdenky (dříve SONE+).


Cesta tam a zpět (s návratem stejnou trasou nejpozději následující den)
Skupinovou slevu použít, jsou-li ve skupině aspoň tři dospělí, nebo aspoň dva dospělí, z nichž aspoň jeden nemá In Kartu.
Do skupinového jízdného zahrnout všechny dospělé ,  kteří nemají kartu  IN 50. Případně i ty s kartou I IN 50, to je jedno. A děti nad 10 let, které nemají průkaz o věku.
Při vzdálenosti do 80 km pro děti koupit dětské jízdné, na které mají nárok (zpáteční nebo zákaznické zpáteční).
Při vzdálenosti 82 až 458 km pro děti s kartou IN 25 %  koupit zákaznické zpáteční jízdné, ostatní děti na KMB.
Při vzdálenosti 460 a více km je nejlevnější nechat všechny děti jet na KMB (na jednu KMB může  jet až 6 dětí).

Při cestě v sobotu nebo v neděli s návratem téhož dne   je levnější při vzdálenosti od 98 km  nechat každých 5 dětí bez In-karty jet na SONE+. Při cestě na 130 a více km už se to vyplatí pro všechny děti, i ty s kartou IN 25 %.


Víkednové cesty
Pro víkendové rodinné nebo oddílové výlety zejména na větší vzdálenost lze výhodně použít  víkendovou nabídku  Skupinová víkendová jízdenka (dříve SONE+)
Při jednodenním výletu pětičlenné rodiny se dvěma dospělými a třemi dětmi je  tato nabídka výhodnější než zpáteční jízdné již při tarifní vzdálenosti od 95 km, a nemají-li In Kartu , již od 69 km.  A navíc na rozdíl od zpátečního jízdného se lze vracet i po úplně jiné trati. Na jízdenku může jet i méně než 5 lidí, například pro 2 rodiče s jedním dítětem a s IN 25 je jízdenka výhodnější než zpáteční pro vzdálenost od 131 km. Podrobnější porovnání ceny Skupinové víkendové jízdenky (dříve SONE+) s cenou zpáteční jízdenky pro různě složené skupiny (rodiny) najdete v tabulce.
Nabídku  Skupinová víkendová jízdenka (dříve SONE+) lze využít i při cestě jedním směrem, například při cestě rodiny, dětského oddílu s vedoucími nebo školní třídy na prázdniny.
Například pro již zmíněnou pětičlennou rodinu bez In Karty je při sobotní cestě na prázdniny při vzdálenosti 150 a více km nabídka  Skupinová víkendová jízdenka (dříve SONE+) levnější než skupinové jízdné

Při cestě v rámci jednoho nebo maximálně dvou krajů lze využít i regionální SONE+ region. Například v krajích Karlovarském, Libereckém, Zlínském a Vysočina  se rodině s dvěma dospělými a třemi dětmi  a bez In Karty vyplatí regionální Skupinová víkendová jízdenka (dříve SONE+) region již při cestě na 21 a více km a zpět, v oblasti Prahy a Středočeského kraje od 32 km.

V případě menších skupin a při použití rychlíků je někdy výhodnější KMB než  Skupinová víkendová jízdenka (dříve SONE+), v další tabulce se můžete podívat, od kolika kilometrů je levnější  Skupinová víkendová jízdenka (dříve SONE+) než KMB. Při menší tarifní vzdálenosti je lepší  nepoužít  Skupinovou víkendovou jízdenku (dříve SONE+) a zařídit se podle předchozích odstavců.


Cesty skupiny dospělých.
Cestuje-li skupina dospělých, pak ve většině přípoadů je nejvýhodnější cestovat na slevu pro skupiny.

Jen při cestách menších skupin na obzvlášť velké  vzdálenosti je někdy výhodnější kilometrická banka

Konkrétní případy:
Cesta dvou lidí na tarifní vzdálenost  88 a více  km je výhodnější s použitím KMB
Cesta tří lidí na tarifní vzdálenost 436 a více km   je výhodnější s použitím KMB
Cesta čtyř lidí  vyjde levněji na  KMB   na tarifní vzdálenost   477 a více km
Při cestě pěti až 15  dospělých je minimálně do 504 km levnější skupinová sleva ; od kolika km je levnější KMB, najdete v následující tabulce.
Pro 16 a více cestujících je skupinová sleva vždy levnější než kilometrická banka.

.
Pro přehlednost je v následující tabulce uvedeno, pro jaké tarifní vzdálenosti je pro různě velké skupiny výhodnější KMB než skupinová sleva.

Počet členů skupiny
Vzdálenosti, pro které je KMB výhodnější než skupinová sleva
2 cestující
88 a  více km     
3 cestující
436 a více km    
4  cestující
477 a více km    
5 cestujících
504 a více km    
6 cestujících 525 a více km     
7 cestujících 540 a více km     
8 cestujících 553 a více km     
9 cestujících 563 a více km     
10 cestujících 571 a více km     
11 cestujících 578 a více km     
12 cestujících 584 a více km     
13 cestujících 589 a více km     
14 cestujících 593 a více km     
15 cestujících 598 a více km     
   
   
   
16 -30 cestujících Vždy je levnější skupinová sleva než KMB  

 

Celkový počet kombinací věkového složení skupin a tarifních vzdáleností je téměř nevyčerpatelný, proto zde nelze vyjmenovat všechny možnosti. Proto tento text je spíš jen ukázkou, jakým způsobem lze nabídku tarifu ČD, konkrétně slevu pro skupiny, efektivně využívat.

Zpět na úvodní text o využití slev
 

NAVRCHOLU.cz