Praktické možnosti využití komerčních nabídek ČD pro osoby nad 70 let 

Osoby nad 70 let  si mohou zakoupit aplikaci  IN Senior. IN Senior na 3 roky stojí 3990 Kč, na jeden rok 1490 Kč.
Při méně častém cestování je možné zakoupit si IN 50  pro důchodce za 1490 Kč/3 roky nebo 550 Kč na rok. Ta umožňuje cestovat za 50% ze základního jízdného.

 Jestliže cestujete zřídka a málo a vracíte se tentýž nebo nejpozději následující den, můžete použít zpáteční jízdné pro důchodce.

 
Jestliže za rok hodláte najezdit více než přibližně 1700 km ve 2.vozové třídě osobních vlaků a nemáte slevu IN 25,  pak se vám vyplatí si za 1490 Kč pořídit   In-kartu s aplikací In-Senior. S ní ve 2.třídě osobních a spěšných vlaků již neplatíte žádné jízdné.  V rychlících a v 1. vozové třídě vás stejně jako IN 50  opravňuje k využití jízdného se slevou 50% ze základního jízdného.
Takže IN Senior se vám vyplatí, jestliže ve 2.vozové třídě osobních a spěšných vlaků budete jezdit například jednou měsíčně na vzdálenost 102 kilometrů, nebo jednou týdně na víc než 19 kilometrů, nebo když budete jezdit třikrát týdně na vzdálenost  aspoň 2 km. Jestliže na následující rok máte slevu IN 50, pak se vám vyplatí dokoupení  IN Senior v případě, že za ten rok najezdíte aspoň 2000 km.
Jestliže hodláte často jezdit 1.třídou osobních a spěšných vlaků, můžete si k aplikaci IN Senior dokoupit  časový doplatek do 1. třídy za 250 Kč týdně, nebo 790 Kč měsíčně, nebo 1990 Kč čtvrtletně, nebo 4990 Kč ročně.
V takovém případě vám aplikace IN Senior společně s tímto doplatkem umožňuje jezdit 1.třídou osobních a spěšných vlaků bez placení jízdného. Týdenní doplatek do 1.třídy se vyplatí v případě, že 1.třídou osobních a spěšných vlaků najezdíte za týden víc než 170 km nebo víc než 19 km denně. Roční doplatek do 1.třídy se vyplatí, když 1.třídou osobních a spěšných vlaků najezdíte za rok víc než cca 3000 km, například když pojedete denně nebo když najezdíte víc než 48 km jednou týdně. 

Pokud jezdíte převážně rychlíky, expresy a EC, a téměř nejezdíte osobními a spěšnými vlaky, může pro vás být výhodnější koupit kartu  IN 50, tato aplikace stojí  550 Kč za rok nebo 1490 Kč  na 3 roky. Na tuto kartu je v R, Ex a EC stejná sleva jako na IN Senior, tedy 50%, ale v osobních a spěšných vlacích se platí  jízdné rovněž se slevou 50%,  neumožňuje bezplatnou přepravu. Zakoupení IN 50  za těch 550 Kč se vám vyplatí, když těmi rychlíky a expresy budete jezdit aspoň 60 km  měsíčně nebo 8 km týdně. 

Jestliže nemáte IN Senior, například proto, že najezdíte méně než 2000 km za rok, nebo ji nemůžete použít pro bezplatnou přepravu, například proto, že cestujete spěšným vlakem, rychlíkem nebo 1.vozovou třídou, pak pro vás platí rovněž text pro důchodce do 70 let.
 

Zpět na úvodní text o využití slev