Praktické možnosti využití obchodních nabídek ČD pro děti do 15 let


Využití slev závisí na tom, jak často, jak daleko a jakým způsobem jezdíte.

Můžete například používat IN 25, která opravňuje k použití zákaznického jízdného. IN 25  stojí 490 Kč na 3 roky a opravňuje k použití  dětského zákaznického jízdného. Tato sleva se vám vyplatí, jestliže v období 3 roků projedete vlakem  víc než 2700 km na cestách, kde nemůžete použít jinou slevu, nebo očekáváte, že za uvedené období utratíte aspoň 1980 Kč za jízdenky, na které platí zákaznická sleva.
Na In Kartu/Rail Plus s aplikací IN 25  můžete využívat slevu 25 % z obyčejného jízdného, zvláštního jízdného pro děti, pro důchodce i pro držitele slevy ZTP, ze zpátečních jízdenek, z traťových jízdenek.

Sleva IN 25  se nevztahuje na Kilometrickou banku, slevu pro skupiny a jednodenní síťové jízdenky (dříve SONE+ a ČD Net )  .

Spolehnout se na In-Kartu se však  dá jen v případě, že během těch 3 let nedojde v místech, kde jezdíte, ke zrušení provozu vlaků ČD.  

Výhodnost využití konkrétní slevy závisí na tom, jakým způsobem, jak často a  na jakou vzdálenost jezdíte. Konkrétní možnosti využití slev při nejčastějších způsobech cestování najdete v následujícím přehledu.

Nebudete-li mít In-kartu  ani možnost využít jinou slevu, budete platit zvláštní jízdné pro děti. Ale pozor  pozor!  Je-li vám 10 a více let, musíte mít průkaz s fotografií a rodným číslem nebo datem narození, kterým prokážete svůj věk. Tento průkaz můžete dostat u ČD za 50 Kč, ale můžete použít i jiný průkaz s rodným číslem nebo datem narození, jménem a fotografií, například průkaz MHD, nebo průkaz vydaný školou nebo dětskou organizací. Zapomenete-li si tento průkaz a nebudete moci prokázat věk, budete místo dětského jízdného platit obyčejné jízdné pro dospělé, což je zbytečné, ne? Ale za zapomnětlivost se platí.

 
 


I. Rozhodování na delší dobu, jakou komerční nabídku si opatřit,II. Rozhodování před jednotlivou jízdou, kterou z komerčních nabídek momentálně využít

 

Může se stát, že při konkrétní jízdě si můžete vybrat z více slev. Slevy většinou nelze kombinovat, tak si musíte vybrat jednu. Někdy může být výhodnější nepoužít žádnou.

Máte-li síťovou nebo traťovou  jízdenku, pak v úseku její platnosti žádné další jízdné neplatíte.

Máte-li k dispozici kilometrickou banku, pak se vám její použití vyplatí při vzdálenosti  434 a více tarifních km. Zákaznické jízdné   je výhodnější při tarifních vzdálenostech  do 437 km.  
Nemáte-li možnost použít zákaznické jízdné, pak KMB je výhodnější než zvláštní jízdné pro děti již od 78 km


 
Výše jízdného v přepočtu na kilometr pro různé druhy jízdného při cestě tam a zpět je na obr. 7.

 
Bacha bacha bacha!!!!!
Je-li vám 10 a více let, musíte mít průkaz s fotografií a rodným číslem nebo datem narození, kterým prokážete svůj věk. Zapomenete-li si tento průkaz, nebude vám uznáno dětské jízdné a budete muset platit jízdné jako dospělí.
 

Skupinové jízdné se v současné době pro děti nevyplatí, nikdy není levnější než zvláštní jízdné pro děti.

Jedete-li v sobotu nebo v neděli, může být výhodné použít nabídku Skupinová víkendová jízdenka (dříve SONE+).

SONE+ za 679 Kč je výhodnější než KMB pro skupinu  4 dětí na vzdálenost 309 a více km a pro skupinu 5 dětí na vzdálenost 247 a více km. Další kombinace najdete v tabulce.
 

Při cestě tam a zpět je pro skupinu 5 dětí výhodnější SONE+ než zpáteční jízdné při cestě na vzdálenost od 101 km. Mají-li IN 25, pak od 136 km.
Další kombinace najdete v tabulce.


Zpět na úvodní text o využití slev
 

NAVRCHOLU.cz