Praktické možnosti využití komerčních nabídek ČD pro důchodce do 70 let

 
 

 

Možnosti využití slev:a) Při obvyklém cestování můžete zakoupit aplikaci IN-Důchodce za 100 Kč za rok nebo za 250 Kč na tři roky. (Pro cestující nad 70 let stojí 100 Kč na 6 let). S touto aplikací lze cestovat ve 2. vozové třídě se slevou 25 % z obyčejného jízdného. 

b) Hodláte-li cestovat v první vozové třídě, pak sleva IN_Důchodce neplatí a musíte platit plné jízdné. Za takových okolností se Vám vyplatí využít některou ze slev (komerčních nabídek), které platí i v 1. třídě. Tedy například zákaznické jízdné IN 25, IN 50 pro důchodce, dále zpáteční jízdné traťové jízdenky síťové jízdenky nebo kilometrickou banku.
Zakoupení karty IN 25 za 990 Kč na 3 roky se vám vyplatí v případě, jestliže v 1. vozové třídě hodláte za 3 roky najezdit více než zhruba 2000 km, tedy cca 670 kilometrů ročně.
Výhodnější však je zakoupit si IN 50  pro důchodce za 550 Kč na rok nebo za 1490 Kč za tři roky, ta je výhodnější než IN 25  a vyplatí se již když v 1. třídě najezdíte více než cca 550 km za rok nebo 1500 km za 3 roky.

Pokud cestujete první třídou častěji, může se vám vyplatit časový doplatek do 1. třídy. Ten si lze dokoupit na již vydanou In Kartu, tedy například když si koupíte In-kartu s aplikací IN 25  nebo IN 50, můžete si dokoupit tento doplatek. S tímto doplatkem můžete jet první třídou za jízdné, za které byste jinak jeli ve druhé třídě.   
Týdenní doplatek do 1.třídy za 250 Kč ke slevě IN 50  se vám může vyplatit, když za ten týden hodláte v 1.třídě najezdit více než cca 800 km - například 390 a více km při dvou cestách,  nebo denně 105 a více km. Roční doplatek do 1. třídy za 4990 Kč se vám vyplatí, chcete-li v průběhu roku najezdit první třídou více než cca 14000 km, například již víc než 35 km denně, nebo 76 km obden, nebo 282 km jednou týdně.

Podmínky, za kterých jsou ostatní vyjmenované slevy výhodné, jsou obdobné jako u osob nad 26 let. Proto jestliže hodláte první vozovou třídu používat pravidelně a systematicky, bude u vyjmenovaných slev i pro Vás přibližně platit text pro osoby nad 26 let.
 
 

c) Jezdíte-li druhou třídou, vyplatí se Vám některé komerční nabídky v případě, že cestujete  často nebo na velikou vzdálenost.

Pokud jezdíte aspoň občas, pak se vám vyplatí si pořídit aplikaci IN-Důchodce, se kterou máte ve 2. vozové třídě nárok na slevu 25% z obyčejného jízdného.
Jezdíte-li častěji, pak si můžete za 550 Kč na rok nebo za 1490 Kč na tři roky koupit slevu IN 50  pro důchodce. To se vám finančně vyplatí, když  najezdíte aspoň cca 1700 km za rok  nebo aspoň 4200 km za 3 roky.
Traťovou jízdenku měsíční se Vám vyplatí si opatřit, jestliže během měsíce po určité trase projedete aspoň 42krát, nebo aspoň 22krát tam a zpátky. To se může stát, když budete dojíždět po stejné trase skutečně denně včetně alespoň některých sobot nebo nedělí.
Jestliže toto dojíždění více měsíců po sobě, pak je výhodnější traťová čtvrtletní jízdenka. Ta se vyplatí, jestliže za tři měsíce po stejné trase projedete aspoň 109krát, nebo 59krát tam a zpět. To  může být v případě, pokud se dojíždí aspoň pětkrát týdně.
Jestliže budete po celý rok jezdit víc než cca 92 km denně, vyplatí se vám roční síťová jízdenka IN 100, která platí i  pro 1.třídu. Navíc s ní můžete bezplatně  přepravovat jedno spoluzavazadlo a jednoho psa.

 

d) Pokud máte IN 50, pak pro vás využití Slevy pro skupiny není výhodné. Pokud máte Slevu pro důchodce, pak se vám Sleva pro skupiny vyplatí od počtu 4 osob.

Při cestě na větší vzdálenosti se někdy může vyplatit cesta na jednodenní síťové jízdenky (dříve ČD Net), v sobotu a v neděli i skupinová víkendová jízdenka (dříve SONE+). 

Jedou-li dva důchodci v sobotu nebo v neděli, vyplatí se jim Skupinová víkendová jízdenka (dříve SONE+) za 679 Kč od 274 km. Mají-li IN 50, pak se jim Skupinová víkendová jízdenka (dříve SONE+) vyplatí od 485 km. Má-li jeden z nich IN 50, pak se jim SONE+ vyplatí při cestě na 386 km a více. 

Jednodenní skupinové víkendové jízdenky lze využít i v případě, kdy skupina jiných cestujících (do 15 a do 60 let) má ještě nějaká "volná místa" do počtu cestujících, kteří mohou na uvedenou jízdenku cestovat.


 

Zpět na úvodní text o využití slev
 
No espere más y disfrute de todos los juegos de casino que quiera sólo descargando nuestro software: tragaperras, ruleta y todo lo que pueda imaginar.