Praktické možnosti využití obchodních nabídek ČD pro cestující od 15 do 26 let


Využití slev závisí na tom, jak často, jak daleko a jakým způsobem jezdíte.
Můžete například používat In Kartu/Rail Plus s aplikací IN 25, která opravňuje k použití zákaznického jízdného. Aplikace IN 25  stojí 490 Kč na 3 roky a opravňuje k použití  zákaznického jízdného IN 25 . Tato karta se vám vyplatí, jestliže v období 3 roků projedete vlakem  víc než 1400 km   na cestách, kde nemůžete použít jinou slevu, nebo očekáváte, že za uvedené období utratíte aspoň 1960 Kč za jízdenky, na které platí zákaznická sleva.
Na In-Kartu/Rail Plus s aplikací IN 25  můžete využívat slevu 25% ze základního jízdného, zvláštního jízdného pro děti, pro důchodce i pro držitele slevy ZTP, ze zpátečních jízdenek, z traťových jízdenek.

Sleva IN 25  se nevztahuje na Kilometrickou banku, slevu pro skupiny a jednodenní síťové jízdenky (dříve SONE+ a ČD Net) a týdenní ČD Net .

Spolehnout se na In Kartu se však  dá jen v případě, že během těch 3 let nedojde v místech, kde jezdíte, ke zrušení provozu vlaků ČD.  V opačném případě si lze  koupit In Kartu s aplikací IN 25 na 1 rok za 250 Kč. Případně si lze koupit i aplikaci IN 25  s platností 3 měsíce za 150 Kč.

Jestliže za 1 rok najezdíte víc než  3600 až 4000 km na jednotlivé nebo zpáteční jízdenky, pak se vám může hodit aplikace IN 50. Tato aplikace opravňuje držitele ke slevě ve výši 50 % z obyčejného jízdného a zpáteční slevy  a ke slevě 50% z ceny traťových jízdenek. Cena této aplikace na 1 rok je 1490 Kč.
Jestliže předpokládáte, že za rok vlaky ČD projezdíte více než 19990 Kč, může být nejvhodnější aplikace IN 100.
 
 

Výhodnost využití konkrétní slevy závisí na tom, jakým způsobem, jak často a  na jakou vzdálenost jezdíte. Konkrétní možnosti využití slev při nejčastějších způsobech cestování najdete v následujícím přehledu.
 

I. Rozhodování na delší dobu, jakou obchodní nabídku si opatřit,II. Rozhodování před jednotlivou jízdou, kterou z komerčních nabídek momentálně využít

 

Může se stát, že při konkrétní jízdě si můžete vybrat z více slev. Slevy většinou nelze kombinovat, tak si musíte vybrat jednu. Někdy může být výhodnější nepoužít žádnou.


- Nemáte-li  aplikaci  IN 50:

Cestujete-li jednotlivě (sami):

Máte-li k dispozici kilometrickou banku, pak se vám její použití vyplatí při vzdálenosti  437   a více tarifních km .
Naopak zákaznické jízdné IN 25 je výhodnější při tarifních vzdálenostech  do 435 km .
Jedete-li  v rámci kraje a kalendářního dne, pak při vzdálenosti 145 a více km až 220 a více km (podle kraje) je jízdenka Celodenní jízdenka (dříve ČD Net) region levnější než cesta na zákaznické jízdné.

Jestliže máte KMB a nemáte In-Kartu, pak je KMB výhodnější než obyčejné jízdné již od 77 km.

Vracíte-li se tentýž nebo nejpozději následující den stejnou cestou, kupte si zpáteční jízdenku. Ta je výhodnější než KMB na vzdálenosti do 459 km pro držitele karty IN 25 % a na do 80 km pro  cestujícího bez In-Karty.
Vracíte-li se zpátky téhož dne s příjezdem před půlnocí, můžete využít i jednodenní jízdenky.
Máte-li IN 25 %, vyplatí se vám cesta na Celodenní jízdenku (dříve ČD Net)  při vzdálenosti od 290 km, cesta na Celodenní jízdenku (dříve ČD Net) region  od 73 až 113 km podle toho, o který kraj jde.
Nemáte-li In-kartu, vyplatí se vám cesta na Celodenní jízdenku (dříve ČD Net) při vzdálenosti od 216 km, cesta na Celodenní jízdenku (dříve ČD Net) region od 53 až 83 km podle toho, o který kraj jde.

Vztah mezi cenou jízdy s KMB a zákaznickým i obyčejným jízdným  je na obr. 1obr. 2.     Pro možnost porovnání jízdného s cenami jiných druhů dopravy je na obr. 3 a obr. 4 znázorněna výše jízdného v přepočtu na 1 kilometr - pro obyčejné jízdné, zákaznické jízdné, zpáteční jízdné a KMB.
 
 

Jedete-li dva,  

pak se při tarifní vzdálenosti  do 87 km vyplatí využít slevu pro skupiny.  
 Při cestě na tarifní vzdálenost   88 a více tarifních km je kilometrická banka výhodnější než sleva pro skupiny. 

Jedete-li v rámci kraje a kalendářního dne, pak podle toho,o který kraj jde, při vzdálenosti 123 a více188 a více km je Celodenní jízdenka (dříve ČD Net) region levnější než cesta na skupinové jízdné. Jedete-li v sobotu nebo v neděli, pak při cestě na tarifní vzdálenost 274 a více km vyjde levněji využití Skupinové víkendové jízdenky (dříve SONE+). Jedete-li v rámci kraje, pak je Skupinová víkendová jízdenka (dříve SONE+) vždy levnější než KMB a je levnější než skupinové jízdné při  tarifní vzdálenosti nad 91 až 123  km podle toho, o který kraj jde.

 

Jestliže jedete tři,
pak podle vzdálenosti někdy vyjde levněji využití slevy pro skupiny  a někdy využití kilometrické banky nebo Celodenní jízdenky (dříve  ČDNet ).

Má-li aspoň jeden z cestujících slevu IN 50, vztahuje se na něj poslední odstavec této stránky.
Mají-li všichni tři spolucestující  slevu IN 25, pak je pro ně skupinové jízdné přibližně stejně drahé jako jednotlivé zákaznické jízdné, s desetníkovými rozdíly v závislosti na zaokrouhlování. V ostatních případech při vzdálenosti do 118 km je nejlevnější využít skupinové jízdné

Jedete-li   v rámci kraje a kalendářního dne, pak při vzdálenosti od 145 až  220 km podle kraje je levnější využít Celodenní jízdenku (dříve  ČD Net) region.
Jedete-li v rámci dvou sousedních krajů a jednoho kalendářního dne, pak při vzdálenosti od 321 až 421 km lze využít dvě Celodenní jízdenky (dříve ČD Net) region pro oba kraje. Při výsledné ceně nad 440 Kč na osobu ale již vyjde levněji KMB.
Jedete-li v rámci jednoho kraje a dvou po sobě jdoucích dnů (cesta trvá přes půlnoc), pak při vzdálenosti od 296 až 446 km lze využít dvě jízdenky ČD Net region pro oba dny. 
Jedete-li i   v rámci více krajů, a vaše cesta trvá přes půlnoc, pak až do 435 km je levnější  skupinové jízdné a od 436 km je levnější  kilometrická banka.
Jedete-li v sobotu, v neděli nebo ve státem uznaný svátek v rámci kraje Karlovarského nebo Libereckého nebo Zlínského nebo Vysočina, pak na vzdálenost 119 a více km je levnější použít jednu Skupinovou víkendovou jízdenku (dříve  SONE+) region a jednu Celodenní jízdenku (dříve ČD Net) region. Má-li aspoň jeden z nich slevu IN 25 %, pak v těchto krajích při vzdálenosti 107 až 118 km mohou dva jet na Skupinovou víkendovou jízdenku (dříve SONE+) region a jeden za zákaznické jízdné.

 
Jede-li vás více než tři, najdete údaje o výhodnosti v textu o cestování skupin.

- Máte-li slevu IN 50:

Máte-li  IN 50 , je jeho využití vždy výhodnější než KMB   (viz obr. 1 ).

 Cesta na skupinovou slevu nikdy není levnější než cesta na slevu  IN 50. 

Při cestě tam a zpět na vzdálenost 430 a více km v jednom kalendářním dni je levnější využít  Celodenní jízdenku (dříve ČD Net) než zpáteční jízdné IN 50. Při zpáteční cestě v rámci jednoho kraje a dne je levnější využít Celodenní jízdenku (dříve ČD Net) region než zpáteční jízdné IN 50  při vzdálenosti  nad 113 až 172 km podle kraje.

Jedete-li o v sobotu nebo v neděli dva, pak vás  Skupinová víkendová jízdenka (dříve SONE+)  za 650 Kč vyjde levněji než sleva  IN 50 na vzdálenost 485 a více km. Při cestě v rámci kraje vás Skupinová víkendová jízdenka (dříve SONE+) region vyjde levněji než sleva IN 50 při cestě nad 163 až 220 km podle toho, o který kraj jde.

 Vztah mezi cenou jízdy s KMB a zákaznickým i základním jízdným při vzdálenosti   je na obr. 1obr. 2.   

  Pro možnost porovnání jízdného s cenami jiných druhů dopravy je na obr. 3 a obr. 4 znázorněna výše jízdného v přepočtu na 1 kilometr - pro základní jízdné, zákaznické jízdné, zpáteční jízdné a KMB.


 

  

Zpět na úvodní text o využití slev