Jak si vybrat slevu při krátkodobém vydatném cestování (na prázdninách a dovolené)

(Rozhodování před "cestovní sezónou")

 
 
V době letních prázdnin, tedy od 1. července do 31. srpna, se dá použít „Jízdenka na léto“, informace o ní je  v Tiskové zprávě ČD ze dne 7.6. 2016, na stránkách ČD jsou též přesné podmínky.
Tato jízdenka platí  jako síťová jízdenka po dobu 7 nebo 14 po sobě následujících dnů, nejpozději však do 31.8.; platnost jízdenky s prvním dnem platnosti 19.8. a později se tedy zkracuje tak, že jízdenka platí jen do 31.8., přičemž se cena jízdenky nesnižuje.
„Jízdenka na léto“  má stejnou cenu pro děti i pro dospělé, a to 14denní verze  1190 Kč, pro držitele aplikace na  In-kartě nebo karty ISIC 990 Kč. a  7denní verze 790 Kč, pro držitele aplikace na  In-kartě nebo karty ISIC 690 Kč. V obou případech to znamená, že  pořídit si tuto jízdenku je levnější, než si ve 14 po sobě jdoucích dnech dvakrát koupit Celodenní jízdenku (dříve ČD Net).
Cestujícímu  bez In-karty se tedy použití této jízdenky vyplatí například když během 14 dnů jede třikrát na vzdálenost 150 km a zpátky, nebo když denně jede na vzdálenost 57 km jedním směrem nebo 27 km a zpět (ne nutně po stejné trase; při pravidelném cestování po stejné trase se dá uvažovat i o traťové jízdence).
Cestujícímu  s In-kartou se použití této jízdenky vyplatí, když během 14 dnů jede třikrát na vzdálenost aspoň 167 km a zpět, nebo když denně  pojede aspoň 63 km jednosměrně nebo 30 km a zpět.
Sedmidenní verze Jízdenky na léto se cestujícímu bez In-karty vyplatí například když za 7 dní dvakrát cestuje na vzdálenost 149  km a zpátky, nebo když po dobu 7 dnů denně jede na vzdálenost 78 km jedním směrem nebo 38 km a zpět.
Cestujícímu s In-kartou se sedmidenní verze Jízdenky na léto vyplatí například tehdy, když když za 7 dní dvakrát cestuje na vzdálenost 175 km a zpátky, nebo když po dobu 7 dnů denně jede na vzdálenost 92 km jedním směrem nebo 45 km a zpět.
Cestujícími se slevou IN 50 se 14denní verze Jízdenky na léto vyplatí, když za 14 dní aspoň třikrát pojede na vzdálenost 254 km a zpět, nebo když denně pojede aspoň 120 km jedním směrem nebo 60 km tam a zpět, sedmidenní verze Jízdenky na léto se mu vyplatí, když za 7 dní pojede dvakrát na vzdálenost 266 km a zpět nebo když za 7 dní denně pojede na vzdálenost 141 km jedním směrem nebo 71 km a zpět.

Máte-li slevu IN 50,  bude pro vás ve většině případů nejlevnější jezdit za jízdné IN 50.
Jednodenní Celodenní jízdenka (dříve ČD Net )  bude výhodnější, když v jednom kalendářním dni pojedete na vzdálenost 431 a více km a zpět.

Nemáte-li IN 50:
Pokud v době dovolené pravidelně cestujete po stejné trase, mohou být výhodné týdenní či měsíční traťové jízdenky, jak se o tom píše v odstavci o denním dojíždění.

Jestliže během dovolené chcete procestovat republiku, můžete využít kilometrickou banku.

Chcete-li za jeden týden projezdit republiku, pak se vám vyplatí Kilometrická banka v případě, budete-li jezdit v souvislých úsecích delších než 75 km.  
Ve dnech, kdy pojedete víc než 285 km a zpátky, nebo kdy pojedete 6 a více úseků s přerušením jízdy (bez možnosti použít jednu jízdenku) delších než 90 km, lze použít jednodenní síťové jízdenky (dříve ČDNet).
Ve dnech, kdy budete cestovat v rámci jednoho kraje, můžete použít jízdenku  Celodenní jízdenka (dříve ČD Net ) region. Chcete-li procestovat republiku postupně po krajích, můžete si postupně pro jednotlivé kraje kupovat jednotlivé jednodenní krajské jízdenky Celodenní jízdenka (dříve ČD Net ) region.

  Zde je nutno upozornit, že přerušení jízdy je dovoleno až po 100 km, takže bez síťové jízdenky, pokud budete někde chtít vystoupit a pokračovat dalším vlakem, musíte si koupit novou jízdenku.


Budete-li cestovat nárazově v jednotlivých dnech, můžete použít jednodenní síťové jízdenky  Celodenní jízdenku (dříve ČD Net ) nebo Celodenní jízdenku (dříve ČD Net ) region, v sobotu a v neděli též Skupinovou víkendovou jízdenku (dříve SONE+ ) .

Cestujete-li nejméně ve dvou , pak  můžete využít slevu pro skupiny. Při společné cestě 6 a více lidí na skupinovou slevu však je zapotřebí objednávat skupinovou slevu aspoň 3 dny předem .

Nemáte-li In Kartu a hodláte během měsíce najezdit víc než 100 km denně, v úsecích kratších než 80 km, a nemůžete využít slevu pro skupiny, vyplatí se vám si opatřit kartu IN 25  i kvůli této dovolené; karta vám pak bude platit ještě další 2 roky 11 měsíců. Nebudete-li však mimo prázdniny jezdit (skoro) vůbec, je výhodnější si koupit  IN 25  START s platností 3 měsíce za 150 Kč. Tato tříměsíční aplikace se vyplatí, když byste za ty tři měsíce projezdili víc než 600 Kč na základní jízdné, tedy když projezdíte za ty tři měsíce víc než cca 400 km. Pokud ty 3 měsíce budete jezdit denně, pak se IN 25 START  vyplatí  při cestách na jakoukoli vzdálenost od 1 km.

 Najezdíte-li méně než 32 km denně, pak se může nákup In Karty vyplatit, pokud během následujících 3 let  pojedete ještě na nějakou takovou dovolenou nebo pokud budete jezdit i během roku.

 
 

Zpět na úvodní text o využití slev