Jak si vybrat slevu při pravidelném dojíždění po stejné trase

(Rozhodování před "cestovní sezónou")


a) Denní dojíždění

    - Dojíždění do školy

Pro dojíždění do školy je určeno žákovské jízdné.
Dojíždíte-li denně po dobu celého pracovního týdne, pak je možno použít  žákovskou traťovou jízdenku. Při soustavném dojíždění nejlevněji vyjde čtvrtletní žákovská traťová jízdenka, navíc si tím ušetříte každotýdenní dokupování.  Pokud do konce školního roku (do 30.6.) zbývá méně než čtvrt roku, nebo když nějakou dobu dojíždět nebudete, pak se na kratší období dá koupit měsíční nebo týdenní žákovská traťová jízdenka.
Jedete-li do školy jen čtyři nebo méně dnů v týdnu, je levnější jet na jednotlivé žákovské jízdné, nejlépe zpáteční, než na týdenní traťové jízdenky. Měsíční traťová žákovská jízdenka už vyjde levněji i při čtyřech obousměrných jízdách v týdnu, a měsíční žákovská traťová jízdenka už je výhodná i při třech cestách týdne. .

Držitelé slevy IN 25  a IN 50  mají v trase, kde jim platí žákovské jízdné, slevu 25 % z tohoto žákovského jízdného.

Žákovské traťové jízdenky nelze použít na jiné trase než do školy a ze školy a nelze je použít v období od 1.7. do 31.8., a to ani když do tohoto období zasahuje zkouškové období.

    - Dojíždění jinam než do školy

Máte-li již slevu IN 50  :
Jestliže dojíždíte v jednotlivých týdnech, můžete využít  týdenní traťovou jízdenku, na kterou je poskytována sleva 50 % z ceny základní traťové jízdenky, takže  týdenní traťová jízdenka stojí cca 4,2násobek zpátečního jízdného  IN 50  na stejnou vzdálenost.  
Měsíční traťová jízdenka se slevou 50 % stojí zhruba 14,5násobek zpáteční jízdenky  IN 50, takže při dojíždění v 15 a více pracovních dnech v měsíci je  levnější než jezdit na zpáteční jízdné IN 50. 
Čtvrtletní traťová jízdenka je za zhruba 38-39násobek zpáteční jízdenky IN 50 , takže i při cestě obden, 45x za čtvrtletí,   vyjde  levněji než zpáteční jízdenky IN 50 .
Budete-li nejméně 200krát za rok dojíždět na vzdálenost více než 67 km a zpět, pak pro vás za rok levnější než jízdné  IN 50  bude roční síťová jízdenka IN 100 . Ta je však nepřenosná, takže se o ni nemůžete s nikým střídat a například při onemocnění na ni nikdo nemůže jezdit místo vás. 

Traťové jízdenky jsou použitelné i krátkodoběji. Může se stát, že na dovolené máte výhodné vlakové spojení z místa ubytování např. na koupaliště, k lyžařské sjezdovce nebo k hospodě. I v takovém případě si můžete podle délky dovolené opatřit týdenní nebo měsíční traťovou jízdenku.

Nemáte-li  IN 50 :
Pro denní dojíždění jsou v zásadě nejvhodnější traťové jízdenky, až na výjimky, které budou upřesněny dále. Nejčastějším dojížděním je dojíždění do školy a do práce, ale lze si představit i jiné důvody - např. pravidelné cesty za příbuznými, na nákup nebo za kulturou. Při skutečně každodenním dojíždění jsou měsíční jízdenky výhodnější než týdenní. Pokud je předpoklad, že důvod dojíždění potrvá ( tedy např. zaměstnání je stabilní, nebo se dá očekávat, že student vydrží ve škole aspoň tři měsíce, nebo že příbuzenský či obdobný vztah vydrží ), pak ještě výhodnější je opatřit si čtvrtletní jízdenku.
Předpokládáte-li, že budete jezdit delší dobu, může se vyplatit si opatřit In Kartu/Rail Plus s aplikací IN 25 . V takovém případě můžete nakupovat traťové jízdenky se slevou 25%. Kupujete-li čtvrtletní traťovou jízdenku na vzdálenost 34 a více km, a pořídíte-li si před tím kartu IN 25, vrátí se vám pořizovací cena In Karty již při prvním zlevněném nákupu traťové jízdenky.

Jezdíte-li na vzdálenost 88 a více km a očekáváte, že takto budete jezdit nejméně rok, pak pro vás za rok levnější než čtyři traťové jízdenky bude roční síťová jízdenka IN 100. Ta je však nepřenosná, takže se o ni nemůžete s nikým střídat a například při onemocnění na ni nikdo nemůže jezdit místo vás.  Budete-li však nejméně rok dojíždět již na vzdálenost aspoň 9 km, pak se vám vyplatí si koupit slevu IN 50  a pak si kupovat čtvrtletní traťovou jízdenku se slevou 50 %, a to i v případě , že již máte koupenou slevu IN 25  a tu pak nebudete využívat. 

V provozech, kde se střídá pracovní týden s týdnem volna, je výhodnější si opatřovat týdenní jízdenky.

Jestliže vás jezdí společně po stejné trase společně nejméně devět,  pak při pěti nebo méně jízdách v týdnu tam a zpět (včetně soboty nebo neděle) levněji než  týdenní jízdenka vyjde cesta na skupinové jízdné. Ještě levnější je zpáteční skupinové jízdné, to při pěti jízdách tam a zpět týdně vyjde levněji než traťové jízdenky již od počtu 6 cestujících. To nemusí přesně platit pro vzdálenosti do 20 km, kde mohou být odchylky vlivem zaokrouhlování.  Při společné cestě 6 a více lidí na skupinovou slevu však je zapotřebí objednávat skupinovou slevu aspoň 3 dny předem .

Jestliže pracujete v nepřetržitém provozu a střídáte se s kolegou, který dojíždí ze stejného místa, a pokud to rozpis služeb umožní, můžete se střídat o jednu traťovou jízdenku, protože traťové jízdenky jsou přenosné. To však lze jen u traťové jízdenky za základní (nezlevněnou) cenu, traťové jízdenky za zákaznické jízdné jsou nepřenosné

Traťové jízdenky jsou použitelné i krátkodoběji. Může se stát, že na dovolené máte výhodné vlakové spojení z místa ubytování např. na koupaliště, k lyžařské sjezdovce nebo k hospodě. I v takovém případě si můžete podle délky dovolené opatřit týdenní nebo měsíční traťovou jízdenku. Při čtyřech a méně cestách v týdnu nebo při  15 a méně jízdách v měsíci však vyjde levněji používání zpátečních jízdenek. Jestliže se v těch cestách budete střídat, můžete střídavě si půjčovat i traťovou jízdenku, protože traťové jízdenky jsou přenosné. To však lze jen u traťové jízdenky za základní (nezlevněnou) cenu, traťové jízdenky za zákaznické jízdné jsou nepřenosné

 

Traťové jízdenky nyní platí pro cesty mezi stanicemi, uvedenými na dokladu,  i po jiné trati ČD v případě, že tato vzdálenost je kratší nebo stejná. Takže traťovou jízdenku lze použít i v případě, že mezi uvedenými dvěma stanicemi jezdíte střídavě po dvou nebo více různých tratích.

 
 

b) Týdenní dojíždění.
Zejména na delší vzdálenosti se někdy dojíždí pouze na víkend.
 

- Dojíždění do školy:

Pro dojíždění do školy je určeno žákovské jízdné.
Při týdenním dojíždění se nevyplatí žákovské traťové jízdenky, pro dojíždění je určeno jednotlivé žákovské jízdné.
V případě, že máte kvůli jiným cestám než do školy koupenou aplikaci  IN 25  nebo IN 50 , platíte za cesty do školy žákovské jízdné zlevněné o 25 %. 
 

 

Pozor! Máte-li na vysoké škole zkouškové období až do července, pak po 1.7. žákovské jízdné nelze použít ani na cestu do školy a ze školy a musíte si vybrat z jiných druhů jízdného.  


- Dojíždění jinam než do školy:

Máte-li již   IN 50 : Při dojíždění do práce předpokládejme 50 cest ročně tam a zpět.
Při celoročním dojíždění na vzdálenost 272 a více km   pro vás za rok levnější než jízdné IN 50 bude roční síťová jízdenka IN 100 . Ta je však nepřenosná, takže se o ni nemůžete s nikým střídat a například při onemocnění na ni nikdo nemůže jezdit místo vás.


Nemáte-li  IN 50 :
Zejména na delší vzdálenosti se někdy dojíždí pouze na víkend. U pracujících se dá ročně předpokládat přibližně 50 cest tam a zpět, tedy cca 100 jednotlivých jízd. U týdenních jízd se nedá využít traťových jízdenek, ale přesto se nabízí několik možností, jak si cestování trochu zlevnit.

Jezdíte-li jednotlivě a nemáte In Kartu, pak při vzdálenosti dojíždění na vzdálenost 36 a více km, pokud se předpokládá, že za rok pojedete cca 100 jednotlivých jízd, se vám vyplatí využívat koupit In-kartu s aplikací IN 50  a jezdit za jednotlivé jízdné se slevou IN 50 .  Jestliže již máte slevu IN 25 a jezdíte na vzdálenost 39 a více km, pak se vám vyplatí si koupit slevu IN 50 , tu již dříve zaplacenou aplikaci IN 25  nechat ležet ladem (vrátit se z takového důvodu nedá) a jezdit se slevou IN 50. 

Jezdíte-li společně tři nebo více , pak se skupinová sleva vyplatí při různých vzdálenostech podle velikosti skupiny, podrobnosti jsou zde. Mají-li však všichni IN 50 , je použití skupinové slevy nevýhodné. Při společné cestě 6 a více lidí na skupinovou slevu však je zapotřebí objednávat skupinovou slevu aspoň 3 dny předem .

Pro cestu v neděli lze použít  Skupinovou víkendovou jízdenku (dříve SONE+).   Pro cestu dvou lidí je použití Skupinové víkendové jízdenky (dříve SONE+) výhodnější než  skupinová sleva   při cestování   na  274 a více km. Pro dva držitele IN 50 je SONE+ výhodnější než jízdné IN 50  na vzdálenost 485 a více km.

Jestliže jezdíte jednotlivě, vracíte se později než druhý den a dojíždíte na vzdálenost do 34 km, pak bude nejvýhodnější koupit IN 25  za 490 Kč na 3 roky a jezdit za zákaznické jízdné IN 25 . Při dojíždění každý víkend tam a zpět se vám při dojíždění na vzdálenost od 8 km se vám kupní cena IN 25  vrátí na levnějším jízdném již za rok.  
 

 

Zpět na úvodní text o využití slev