Jak si vybrat slevu při pravidelném dojíždění po stejné trase

(Rozhodování před "cestovní sezónou")


a) Denní dojíždění

Pro denní dojíždění jsou v zásadě nejvhodnější traťové jízdenky, až na výjimky, které budou upřesněny dále. Nejčastějším dojížděním je dojíždění do školy a do práce, ale lze si představit i jiné důvody - např. pravidelné cesty za příbuznými, na nákup nebo za kulturou. Při skutečně každodenním dojíždění jsou měsíční jízdenky výhodnější než týdenní. Pokud je předpoklad, že důvod dojíždění potrvá ( tedy např. zaměstnání je stabilní, nebo se dá očekávat, že student vydrží ve škole aspoň tři měsíce, nebo že příbuzenský či obdobný vztah vydrží ), pak ještě výhodnější je opatřit si čtvrtletní jízdenku.
Předpokládáte-li, že budete jezdit delší dobu, může se vyplatit si opatřit In-kartu/Rail Plus s aplikací IN 25 . V takovém případě můžete nakupovat traťové jízdenky se slevou 25%. Kupujete-li čtvrtletní traťovou jízdenku na vzdálenost 34 a více km, a pořídíte-li si před tím kartu IN 25 %, vrátí se vám pořizovací cena In-karty již při prvním zlevněném nákupu traťové jízdenky. 

Jestliže však budete dojíždět celý rok, pak se vám při dojíždění již od vzdálenosti 21 km vyplatí si místo slevy IN 25   koupit slevu IN 50  a kupovat si čtvrtletní traťové jízdenky se slevou 50 %. A při vzdálenosti dojíždění 102 a více km se vám cena roční slevy IN 50 % vrátí již po zakoupení jedné čtvrtletní jízdenky se slevou 50 %.
Jezdíte-li na vzdálenost 80 a více km a očekáváte, že takto budete jezdit nejméně rok, pak pro vás za rok levnější než čtyři traťové jízdenky se slevou 50 % bude roční síťová jízdenka IN 100 . Ta je však nepřenosná, takže se o ni nemůžete s nikým střídat a například při onemocnění na ni nikdo nemůže jezdit místo vás.  

V provozech, kde se střídá pracovní týden s týdnem volna, je výhodnější si opatřovat týdenní jízdenky.

Jestliže vás jezdí společně po stejné trase společně nejméně devět,  pak při pěti nebo méně jízdách v týdnu tam a zpět (včetně soboty nebo neděle) levněji než  týdenní jízdenka vyjde cesta na skupinové jízdné. Ještě levnější je zpáteční skupinové jízdné, to při pěti jízdách tam a zpět týdně vyjde levněji než traťové jízdenky již od počtu 6 cestujících. To nemusí přesně platit pro vzdálenosti do 20 km, kde mohou být odchylky vlivem zaokrouhlování.  Při společné cestě 6 a více lidí na skupinovou slevu však je zapotřebí objednávat skupinovou slevu aspoň 3 dny předem .

Jestliže pracujete v nepřetržitém provozu a střídáte se s kolegou, který dojíždí ze stejného místa, a pokud to rozpis služeb umožní, můžete se střídat o jednu traťovou jízdenku, ale jen v případě, že používáte traťovou jízdenku za základní cenu (nezlevněnou),  traťové jízdenky za základní cenu jsou přenosné. Traťové jízdenky za zákaznickou cenu jsou však nepřenosné

Traťové jízdenky jsou použitelné i krátkodoběji. Může se stát, že na dovolené máte výhodné vlakové spojení z místa ubytování např. na koupaliště, k lyžařské sjezdovce nebo k hospodě. I v takovém případě si můžete podle délky dovolené opatřit týdenní nebo měsíční traťovou jízdenku. Při čtyřech a méně cestách v týdnu nebo při  14 a méně jízdách v měsíci však vyjde levněji používání zpátečních jízdenek. Jestliže se v těch cestách budete střídat, můžete střídavě si půjčovat i traťovou jízdenku, protože traťové jízdenky jsou přenosné, ale jen za základní cenu. Traťové jízdenky za zákaznicklou cenu jsou nepřenosné. 

Traťové jízdenky nyní platí pro cesty mezi stanicemi, uvedenými na dokladu,  i po jiné trati ČD v případě, že tato vzdálenost je kratší nebo stejná. Takže traťovou jízdenku lze použít i v případě, že mezi uvedenými dvěma stanicemi jezdíte střídavě po dvou nebo více různých tratích.
 
 
 

b) Týdenní dojíždění.

Zejména na delší vzdálenosti se někdy dojíždí pouze na víkend. U pracujících se dá ročně předpokládat přibližně 50 cest tam a zpět, tedy cca 100 jednotlivých jízd. U týdenních jízd se nedá využít traťových jízdenek, ale přesto se nabízí několik možností, jak si cestování trochu zlevnit.

Jezdíte-li jednotlivě a nemáte In Kartu, pak při vzdálenosti dojíždění na vzdálenost 75 a více km, pokud se předpokládá, že za rok pojedete cca 100 jednotlivých jízd, se vám vyplatí využívat koupit In Kartu s aplikací IN 50  a jezdit za jednotlivé jízdné se slevou IN 50 .  Jestliže již máte slevu IN 25  a jezdíte na vzdálenost 84 a více km, pak se vám vyplatí si koupit slevu IN 50, tu již dříve zaplacenou aplikaci IN 25  nechat ležet ladem (vrátit se z takového důvodu nedá) a jezdit se slevou IN 50. 

Jezdíte-li společně tři nebo více , pak se skupinová sleva vyplatí při různých vzdálenostech podle velikosti skupiny, podrobnosti jsou zde. Mají-li však všichni IN 50, je použití skupinové slevy nevýhodné. Při společné cestě 6 a více lidí na skupinovou slevu však je zapotřebí objednávat skupinovou slevu aspoň 3 dny předem.

Pro cestu v neděli lze použít  Skupinovou víkendovou jízdenku (dříve SONE+).   Pro cestu dvou lidí je použití Skupinové víkendové jízdenky (dříve SONE+) výhodnější než  skupinová sleva   při cestování   na  274 a více km. Pro dva držitele IN 50 je SONE+ výhodnější než jízdné IN 50 % na vzdálenost 485 a více km.

Jestliže jezdíte jednotlivě, vracíte se později než druhý den a dojíždíte na vzdálenost do 74 km, pak bude nejvýhodnější koupit IN 25  za 990 Kč na 3 roky   a jezdit za zákaznické jízdné IN 25  . Při dojíždění každý víkend tam a zpět se vám při dojíždění na vzdálenost od 23 km kupní cena IN 25  vrátí na levnějším jízdném již za rok. Při dojíždění týdně na vzdálenost do 4 km, pokud nikam jinam vlakem nejezdíte, se kupní cena IN 25 nevrátí ani za ty 3 roky platnosti

  

Zpět na úvodní text o využití slev