Obr. 3 - Jízdné tam a zpět v přepočtu na kilometr

 
Obr. 3 - Jízdné tam a zpět v přepočtu na kilometr

Obr. 3 - Výše jízdného pro dospělé v přepočtu na km, podrobnější pohled pro tarifní vzdálenosti od 71 do 210 km.

Údaj  „Denní j.“  znamená  „Celodenní  jízdenku“  (dříve ČDNet)  

Zpět na úvodní text o využití slev